Uzņēmējiem
Infrastruktūras atbalstam

PAZIŅOJUMS

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina Jēkabpils novada pašvaldības uzņēmējiem sadarbības partneru piesaistes konkursu!

Pamatojoties uz 11.04.2024. (protokols Nr.8, 2.punkts) pieņemto domes lēmumu Nr.280 “Par sadarbības partnera piesaistes konkursu” aicinām komersantus, kuriem ir interese sadarboties ar pašvaldību iesniegt pretendenta piedāvājumu īstenot projektu, saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumiem Nr. 55 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas noteikumi”  (turpmāk tekstā noteikumi).

Persona, kura vēlas iesniegt savu sadarbības partnera pretendenta piedāvājumu, to iesniedz elektroniski līdz 2024. gada 7. maija plkst. 17.00.

Pretendents piedāvājumu iesniedz uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents sūtījumā norāda: “Piedāvājums sadarbības partnera atlasei”.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotajiem un iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

 

Pirms  pieteikties uz sadarbības partnera piesaistes konkursu obligāti jāiepazīstas ar Konkursa nolikums sadarbības partnera piesaistei 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanai un Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumi Nr. 55 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas noteikumi”

 

Informācija par projekta atlasi ar pamatojošiem dokumentiem:

https://www.cfla.gov.lv/lv/5-1-1-1-k-2