NVO Projektu jaunumi Salas pagasts
Persona atspiedusi kāju pret soliņu sien rozā sporta kurpei šņores

Jēkabpils novada dome 28. aprīļa kārtējā domes sēdē nolēma piešķirt finansējumu 801,02 eiro biedrībai “Holista” projekta “Veselības darbnīcas papildinājums ar brīvdabas trenažieriem Salas ciema Birzītē" realizēšanai.

Projektu realizē ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstu. Pašvaldība šī projekta ietvaros atbalsta ar līdzfinansējumu 10% apmērā, savukārt projekta kopējā summa ir 7209,18 euro, ko sedz LAD.

Projektā paredzēts iegādāties un Salas ciema Birzītē uzstādīt āra – brīvdabas trenažieru komplektu, kas būs ieguvums sabiedrībai un ikvienam iedzīvotājam veselīga dzīvesveida realizēšanā.

Biedrība skaidro, ka vēlas sadarboties ar jaunizveidoto Jēkabpils novadu, aktualizējot savas darbības mērķus un virzienus iedzīvotāju veselīgākas dzīves vides uzlabošanā.