Sports Informācija presei
sporta halle

27.janvāra domes sēdē nolemts piešķirt Pateicības rakstus un naudas balvas Jēkabpils sporta centra un Jēkabpils sporta skolas sportistiem un treneriem par izciliem sasniegumiem sportā.

Kopumā tiks apbalvoti 16 Jēkabpils Sporta skolas  - orientēšanās, šaha, vieglatlētikas, akvatlona, kanikrosa/biatlona sporta veidu sportisti un pieci treneri, kā arī 93 Jēkabpils sporta centra  - volejbola, telpu futbola, vieglatlētikas, orientēšanās, kanikorsa/biatlona, pauerliftinga, svara bumbas, rokas bumbas, galda tenisa sportisti un 8 treneri.

Izmaksājot naudas balvas sporta treneriem, tiks ņemti vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 5.punkta noteiktie ierobežojumi un veikti nodokļu aprēķini normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Naudas balvu apmaksa tiks veikta no Jēkabpils novada pašvaldības budžeta līdzekļiem par kopējo summu 17 872, 50 eiro.