projekti Sabiedrība
foto

26. maija Jēkabpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums piešķirt finansējumu 800 euro apmērā biedrībai “Sansusī” projekta “Sansusī labklājības rezidences 2022.gadā” realizēšanai.

Projekta “Sansusī labklājības rezidences 2022.gadā” kopējais finansējums ir 36 740.00 euro, ko 8000,00 euro apmērā sedz Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrācijas, cilvēktiesību un dažādības veicināšanu Aknīstē un tās tuvākajā apkaimē. Tiek plānots, ka projekta laikā tā aktivitātēs iesaistīsies aptuveni 50 personu no sociāli mazaizsargātām grupām, bet pasākumus “Susējas” rezidencē apmeklēs līdz 100 vietējo iedzīvotāju. Projekta mērķa grupa sadarbosies ar māksliniekiem un tiks iesaistīta radošajā procesā. Paredzēts, ka šāda mijiedarbība sniegs pozitīvu un vērtīgu pieņemšanas un līdzdalības pieredzi, kas veicinās viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Viena no nozīmīgākajām biedrības “Sansusī”  rezidenču programmām ir 2017. gadā izveidotās Sansusī labklājības rezidences, kurās mākslinieki mijiedarbojas ar Sēlijas novada kopienu, īpaši ar Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientiem un darbiniekiem, sociālās aprūpes centra iemītniekiem un apkaimes bērniem. Katru gadu Aknīstes pagastā, Susējas pagastmājas teritorijā biedrība “Sansusī” organizē plaši apmeklēto alternatīvo kamermūzikas festivālu “Sansusī”.