Jēkabpils Plūdi
Ūdens pie mājām

SIA “Jēkabpils ūdens” aicina plūdu skarto teritoriju iedzīvotājus pievērst uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei individuālajās dzeramā ūdens ņemšanas vietās, tajā skaitā arī akās, un izvērtēt tā lietošanu.
Plūdu laikā akās var ieplūst virszemes ūdeņi, kā arī kanalizācijas saturs, kas var izraisīt infekcijas slimības. Centrālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ir vairāk aizsargātas no ārējā piesārņojuma iekļūšanas. SIA “Jēkabpils ūdens” regulāri veic centralizētās ūdens apgādes sistēmas monitoringu, lai nodrošinātu atbilstošu piegādātā ūdens kvalitāti.Savukārt veselības inspekcija veic dzeramā jeb krāna ūdens uzraudzību un kontroli centralizētajās (publiskajās) ūdens apgādes sistēmās.
Atbilstoši Veselības inspekcijas sniegtajai informācijai, iedzīvotājiem, kuri izmantoto savas ūdens ņemšanas vietas, pašiem jāveic pasākumi plūdu radīto veselības risku novēršanai!