ERAF logo

Projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/001 “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros Jēkabpils pilsētas būvvalde 2021. gada 8. martā pieņēma objektu “Dzīvojamās mājas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī” ekspluatācijā ar atzīmi par atliktajiem būvdarbiem ar izpildes termiņu līdz 2021. gada 1. jūnijam.

Projekta īstenošanas rezultātā ēkā Brīvības ielā 286A paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Turpinās būvdarbi objektā “Pašvaldības ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī”, kurus plānots pabeigt 2021. gada maijā. Šajā objektā tiks labiekārtota teritorija, kura sastāvēs no divām daļām: viena daļa būs pilnībā norobežota teritorija ar ierīkotu āra zonu aktīvai atpūtai ar dažādiem āra trenažieriem, pastaigu teritoriju, kuru apmeklēs bērni ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem; savukārt, otra daļa būs daļēji norobežota teritorija, pielāgota bērniem ar īpašām vajadzībām, kurā tiks uzstādītas vairākas arhitektūras mazās formas, t.sk. bērnu rotaļu pilsētiņa un šūpoles, kā arī izveidota atpūtas vieta ar soliņiem. Šo teritorijas daļu izmantos Dienas aprūpes centra bērni ar funkcionāliem traucējumiem, apmeklētāji, Jēkabpils sociālā dienesta apmeklētāji un citi pilsētas bērni, tādā veidā veicinot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā.

Projekta ietvaros tiek veikti iepirkumi materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei Brīvības ielā 286A un Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī.