ERAF logo

Projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/001 “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros tiek turpināti būvdarbi objektā “Dzīvojamās mājas pārbūve, teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī”, kurus plānots pabeigt līdz 2021. gada martam.

Pārbūves darbu rezultātā ēkā Brīvības ielā 286A paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2020. gada 2. jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldība projekta ietvaros parakstīja līgumu ar SIA “Jēkabpils PMK” par būvdarbu veikšanu vēl vienā objektā “Pašvaldības ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī”.

Būvuzraudzību šajā objektā veic SIA “Būvrem”, savukārt, autoruzraudzību AS “Komunālprojekts”.

Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot teritoriju Jaunā ielā 39I, kurā būvdarbus plānots pabeigt līdz 2021. gada maijam.

Labiekārtotā teritorija sastāvēs no divām daļām: viena daļa būs pilnībā norobežota teritorija ar ierīkotu āra zonu aktīvai atpūtai ar dažādiem āra trenažieriem, pastaigu teritoriju, kuru apmeklēs bērni ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;   

Savukārt, otra daļa būs daļēji norobežota teritorija, pielāgota bērniem ar īpašām vajadzībām, kurā tiks uzstādītas vairākas arhitektūras mazās formas, t.sk. bērnu rotaļu pilsētiņa un šūpoles, kā arī izveidota atpūtas vieta ar soliņiem. Šo teritorijas daļu izmantos Dienas aprūpes centra bērni ar funkcionāliem traucējumiem, apmeklētāji, Jēkabpils sociālā dienesta apmeklētāji un citi pilsētas bērni, tādā veidā veicinot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā.