Logo ansamblis

Projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/001 “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros, lai nodrošinātu projekta mērķa grupai plānotos pakalpojumus, tiek turpināta materiāltehniskās bāzes iegāde Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī, kurā izveidoti grupu dzīvokļu pakalpojumi 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem, un Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī, kurā atradīsies dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – multisensorā istaba, ergoterapijas istaba, fizioterapijas istaba, montesori istaba, silto smilšu terapijas kabinets un mūzikas terapijas kabinets.

Šī gada aprīlī tika reģistrēta Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība Grupu māja “SAKA” Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī, kuru šobrīd apdzīvo 6 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Savukārt, šī gada maijā tika reģistrēta Jēkabpils novada Sociālā dienesta struktūrvienība Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “ROSME” Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī, kuru šobrīd apmeklē 27 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem.