Projektu jaunumi Izglītība
Skolēnu mājturības kabinetā vēro skolotāja darbības ar plāksni

Jau no augusta mēneša Rubeņu pamatskolā tiek īstenots projekts Nr.VP2023/3-2 “Skola - tie esam mēs,” kura ietvaros cenšamies savu skolas vidi organizēt tā, lai skolēni savā starpā vairāk komunicētu, spēlētu spēles, vairāk kustētos, pavadītu laiku bez viedierīcēm.

Oktobra mēnesī uzsākām grīdas lielformāta spēļu variantu meklēšanu, skicēšanu, kas mums būtu vispiemērotākais. Nonācām pie secinājums, ka mums varētu derēt pašu pagatavots grīdas domino, maisiņu mešanas un 7-rindu un kolonnu spēle. Šīs spēles var spēlēt gan skolas gaiteņos, gan izmantot klases pasākumos, gan iznest jaukā laikā arī skolas pagalmā. Visgrūtāk veicās ar materiāla iegādi, taču tomēr tikām pie vēlamā. Tad sākās intensīvs darbs. Te jāsaka milzīgs paldies mūsu skolas saimniekam Norbertam. Viņš bija galvenais padomdevējs un darbu organizators darbnīcā. Roku spēļu izgatavošanā izmēģināja, kaut nedaudz, bet visi.

Mūsu novērojumi liecina, ka spēļu spēlēšana rada jauku kopā būšanu, komunicēšanu vienam ar otru, veicinās radošumu saliedēs skolas kolektīvu.

22. decembrī, skolas Ziemassvētku pasākuma laikā notika spēļu izspēlēšanas pēcpusdiena. Noorganizējām divus pasākumus vienā pēcpusdienā. Spēļu izmēģināšana raisīja lielu interesi. Radās idejas kā turpināt un papildināt jau esošo bāzi.

27. decembrī skolā pulcējās skolas pašpārvalde un skolas aktīvākie skolēni, lai izvērtētu projekta īstenošanas procesu. Sapratām, ka projekts ir daudz devis skolēnu savstarpējām attiecībām, arī individuāli katram- ir saskatāms, ka daudzi aktīvākie skolēni ir vairāk atraisījušies komunikācijā ar  saviem vienaudžiem, var pateikt savu viedokli un to pamatot. Projekta ietvaros esam ieguvuši trīs lielformāta grīdas spēles, kuras varēs izmantot ilgtermiņā.

Iegūtās zināšanas un pieredze tiks nodotas jaunpienācējiem un tiks veidota iekļaujoša vide, lai katrs mūsu kolektīvā jūtas gaidīts.