Projektu jaunumi Jauniešiem
Jēkabpils novada projekta komandas pārstāves

2023. gada 7. decembrī Rundāles pilī norisinājās apbalvošanas ceremonija konkursam “Labākais darbā ar jaunatni 2023”, uz kuru tika aicināti trīs vai četri labākie nominanti katrā kategorijā. Izglītības un zinātnes ministrija organizē konkursu sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome”. Kopā tika saņemti 72 pieteikumi astoņās kategorijās.

Nominācijai “Veiksmīgākais projekts” varēja pieteikt pašvaldības un NVO, kuras īstenojušas projektus, kas nesušas īpašu pievienoto vērtību jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šai kategorijai tika pieteikts Jēkabpils novada pašvaldības projekts “Uzdrīksties radīt!”, ko īstenoja Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes komanda. Pēc visu pieteikumu izvērtēšanas tika apbalvoti četri labākie projekti, starp kuriem Jēkabpils novada pašvaldība ieguva atzinību par augsto 3.vietu.

Par projektu: Projekta ietvaros tika organizētas divu dienu jauniešu apmācības, apmācības skolēnu pašpārvaldēm un pirmais novada jauniešu forums, kas pulcināja vairāk kā 100 jauniešus. Projektā jauniešiem bija iespēja apgūt jaunas prasmes un piedalīties foruma organizēšanā un plānošanā. Pēc apmācībām tika apkopotas jauniešiem aktuālās tēmas, par kurām viņi vēlētos uzzināt vairāk un diskutēt forumā. Šis projekts bija kā labs atspēriena punkts turpmākajam darbam ar jaunatni novadā.

Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes komanda vēlas teikt milzīgu paldies visiem darbiniekiem, pieaicinātajām personām un jauniešiem, kas iesaistījās projekta realizēšanā un turpina atbalstīt arī turpmākajos darbos.