Plūdi
Zeļķu tilts

Pļaviņu ūdenskrātuvē saglabājas ledus un vižņu sablīvējums pie Pļaviņām. Pie Zeļķiem un Jēkabpils iet rets ledus. Jēkabpils-Pļaviņu posmā applūdušas zemākās vietās, pie Jēkabpils plašākas teritorijas. Naktī uz 19.01. Latvijas austrumu daļā gaidāmi spēcīgi nokrišņi, kas veicinās ūdenslīmeņa paaugstināšanos. Ūdenslīmenis 18.01. plkst. 08.50 Pļaviņās 983 cm virs stacijas "0" jeb 72.07 m LAS,  Zeļķos 715 cm virs stacijas "0" jeb 76.51 m LAS; Jēkabpilī 670 cm virs stacijas "0" jeb 81.39  m LAS.

Brīdinājums spēkā no plkst. 10:00 18.01.2023. līdz plkst. 14:00 20.01.2023.

Brīdinājuma līmenis:

ZAĻŠ

DZELTENS

ORANŽS

SARKANS

Hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami

Esi informēts!

Esi gatavs!

Rīkojies!

ESI GATAVS pasargāt sevi un savu īpašumu. Iespējama īpašumu un transporta infrastruktūras applūšana. Var tikt traucēta elektroenerģijas un ūdens piegāde, telekomunikāciju sakari. Iespējams, būs nepieciešama evakuācija. Iedzīvotāji tiek aicināti neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudētajās teritorijās. Plašāka informācija par hidroloģiskajiem apstākļiem pieejama hidro.meteo.lv. Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi

 

Aktuālajai brīdinājumu informācijai sekojiet bridinajumi.meteo.lv/

Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112 !

 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests