biedrība Jēkabpils novads Sēlija
logo

Sadarbībā ar Aktīvo iedzīvotāju fondu biedrība "Lauku partnerība Sēlija" ir uzsākusi īstenot projektu ''Biedrības "Lauku partnerība Sēlija" darbības pilnveidošana un stiprināšana".

Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības "Lauku partnerības Sēlija" darbību, stiprinot tās cilvēkresursu kapacitāti, kā arī sekmējot stratēģisko attīstību turpmākai izaugsmei.

Lai sasniegtu mērķi, biedrība plāno izstrādāt Biedrības darbības stratēģiju 2023.-2027.gadam un darba plānu nākamajiem diviem gadiem, kā arī apmācīt un attīstīt biedrības cilvēkresursus un stiprināt komandu. Savukārt, lai stiprinātu biedrības identitāti, reputāciju un paštēlu, ir plānots izstrādāt Biedrības Zīmola un identitātes stratēģiju un Komunikācijas plānu 2023.-2025.gadam. Lai apgūtu ārvalstu pieredzi un ieviestu labās prakses piemērus savā teritorijā, biedrība paredz arī uzsākt darbošanos kādā no identificētajiem Norvēģijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju tīkliem.

Projekts dos nozīmīgu ieguldījumu biedrības "Lauku partnerība Sēlija" pārejai jaunā kvalitātē, risinot iekšējās komunikācijas jautājumus, izstrādājot ilgtermiņa plānus, iesaistot ārvalstu pieredzi un veidojot Biedrības kodolu - stipru komandu ar vienotu vīziju un identitāti.

Projekta ilgums no 2022-06 līdz 2023-05 (12 mēn.).

Projektu ''Biedrības "Lauku partnerība Sēlija" darbības pilnveidošana un stiprināšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta mērķis ir pilnveidot biedrības "Lauku partnerības Sēlija" darbību, stiprinot tās cilvēkresursu kapacitāti, kā arī sekmējot stratēģisko attīstību turpmākai izaugsmei, un kopējais finansējums ir 19999,33  eiro."

logo