Salas pagasts

Sākoties Daugavas ledus kustībai, Sakas salā sāka applūst zemākās vietas. Lai arī šodien, 27.02.2024., situācija pie Sakas pārgāznes bija ļoti mainīga, uz vakarpusi ūdens tai pāri vairs netecēja.