Salas pagasts
Bundesvēra karavīri, Zemessardzes un pašvaldības pārstāvis U.Skreivers stāv pie piemiņas krusta mežā, aizmugurē Vācijas un Latvijas karogi

29. jūnijā Jēkabpils novada Salas pagastā, pie Zaķu mājām Vācijas Bundesvēra karavīru grupa ar svinīgu brīdi atzīmēja Pirmajā pasaules karā kritušo Vācijas armijas karavīru kapsētas “Sati” apkopšanas un labiekārtošanas darbu noslēgumu.

Svinīgajā noslēguma pasākumā piedalījās Zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona pārstāvji, vācu karavīru kapu aprūpei pilnvarotais pārstāvis Latvijā pulkvedis Jānis Raciņš un Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.

Astoņu Bundesvēra karavīru liela grupa labiekārtošanas darbus veica no 19. līdz 29. jūnijam, sadarbojoties ar Zemessardzi un Jēkabpils novada pašvaldību. Teritorija tika attīrīta no krūmiem, atjaunoti nolauztie kapu pieminekļi, uzbērta jauna taciņa un uzstādīts krusts.

Jēkabpils novadā šogad līdzīgas aktivitātes plānotas vācu karavīru kapos “Oknist”, Aknīstē, Elsītes (Aknīstes) kapsētā un “Ljutzan” Rubenes pagasta Ļūcānu kapsētā.