Evakuācija

Šodien, 29.februārī, Salas pagasta Gravānos no daudzdzīvokļu mājas evakuēti 3 iedzīvotāji, kurus Jēkabpils novada pašvaldības darbinieki nogādāja pie radiniekiem.

Atbildīgie speciālisti turpina komunicēt ar applūstošo teritoriju iedzīvotājiem un sniegt nepieciešamo palīdzību.

Atgādinām – ja iedzīvotājiem nav iespējams evakuēties pašu spēkiem, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112 vai Jēkabpils novada Civilās aizsardzības inženierim Ilmāram Lukstam - t. 25671222.

Aicinām iedzīvotājus regulāri komunicēt ar radiniekiem un paziņām, jo īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas dzīvo plūdu skartajās vai apdraudētajās teritorijās, lai pārliecinātos vai viņiem nav nepieciešama palīdzība.

 

Ūdens līmenis pl.14:30 (29.02.2024.): Jēkabpilī 6,21m, Zeļķos 9,55m, Pļaviņās 11,23m, Jersikā 5,69.