Jēkabpils
Tilta šuvju remonts

Jēkabpilī no 4. decembra sāks tilta pār Daugavu šuves, kas atrodas tuvāk Krustpils pusei, remontu. Paredzēts, ka darbi noritēs nakts stundās, lai pēc iespējas mazāk traucētu transporta plūsmu. Transporta kustība darbu laikā tiks organizēta pa vienu braukšanas joslu, kustību regulēs luksofors.

Pasūtītājs - Jēkabpils novada pašvaldība

Darbu veicējs - SIA "M.A.-Taka-7"

Atbildīgais darbu vadītājs – Egons Tamanis, tel. 29252788

Paredzētais darbu veikšanas periods - laikā no plkst. 23.00 līdz 6.00

Satiksmes organizācijas shēmu sastādīja - Arvīds Lieckalniņš, tel. 29236253

Ceļš ar 1 braukšanas joslu katrā virzienā. Slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksme organizēta ar luksoforu.

Šķērsnorobežojums - barjera vai vienpusīgie vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (1:2) pret brauktuves malu. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis.

Garennorobežojums - divpusīgie vadstatņi maks. 10m attālumā cits no cita, starp vadstatņiem ieteicama signāllente. leteicama divpusīga signāluguns uz katra otrā vadstatņa.

Šķērsnorobežojums - vienpusīgie vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (1:2) pret brauktuves malu.

Vienpusīga signāluguns uz katra vadstatņa vai barjera ar 3 vienpusīgām signālugunīm virs tās.