Senioru mediju mācības

Medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas  satura  kritiskam  novērtējumam,  objektīvas  informācijas  atšķiršanai  no  tendenciozas,  dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. 2024.gada laikā ar Kultūras ministrijas atbalstu semināri senioriem tiek rīkoti visos Latvijas novados, lai veicinātu medijpratību: mazinātu dezinformācijas radītos riskus un veicinātu kritisku un atbildīgu attieksmi pret publiskajā telpā pieejamo informāciju. Īpaša sadaļa paredzēta arī krāpniecības gadījumiem ar mērķi iepazīstināt seniorus ar iespējamiem draudiem un krāpnieku izpausmēm, spēt tos laicīgi noteikt un pasargāt sevi un savus tuviniekus.

Kultūras ministres Agneses Loginas vēstījums: “Medijpratība ir viena no manām politiskajām prioritātēm, un medijpratības nozīme laikā, kad Krievijas pilna mēroga agresijas karš Ukrainā pie mums atbalsojas agresīvā austrumu kaimiņa īstenotajā hibrīdkarā un informatīvā karā, tikai pieaug. Prasmes kritiski izvērtēt informāciju ir svarīgas ikvienam Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā arī senioriem, kuri pēdējos gados kļuvuši par arvien aktīvākiem jauno informācijas tehnoloģiju un sociālo mediju lietotājiem. Spēja kritiski domāt un kritiski izvērtēt pieejamo informāciju ir neatsverama atslēga mūsu demokrātijas stiprināšanā.”

Mācības Latvijā organizē Zemgales NVO Centrs kopā ar sadarbības partneriem no Latgales (Dienvidlatgales NVO Centrs), Kurzemes (Kurzemes NVO Centrs) un Vidzemes (Valmieras novada fonds). Par Rīgas un Zemgales reģionu atbildīgā organizācija – Zemgales NVO Centrs.

Mācības noris visā Latvijā sākot no februāra beigām līdz pat š.g. oktobrim. Zemāk ir atrodams semināru plāns dažādos Latvijas reģionos. Plānots, ka semināros tiks apmācīti ap 600 senioru (vismaz 5 semināri katrā reģionā, katrā mācību pasākumā piedalās vismaz 20 seniori).

Informācijai: Uldis Dūmiņš, projekta vadītājs, kontakti: 29802373, uldis@zemgalei.lv

SEMINĀRU PLĀNS:

Nr.

Reģions

Vieta, pieteikšanās tālrunis

Laiks

 1.  

Latgale

Rēzeknes Nacionālo biedrību Kultūras nams (Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne)

Svetlana Semeņaka, t.: 26492902

15.03.

10:00-15:00

 1.  

Ludzas novada bibliotēka (Stacijas iela 41, Ludza)

Viorika, t.: 28720294

22.03.

10:00-15:00

 1.  

Augšdaugavas novada Naujenes Bibliotēka (Daugavas iela 34, Krauja, Augšdaugavas novads)

Žaneta Moiseja, T: 27050253

27.03.

10:00-15:00

 1.  

Dagdas bibliotēka (Alejas iela 29, Dagda)

Žaneta Moiseja, T: 27050253

08.04.

10:00-15:00

 1.  

Balvu Novada muzejs (Brīvības iela 46, Balvi)

Maruta Castrovs, t. 26162614

17.04.

10:00-15:00

 1.  

Preiļu kultūras nams (Raiņa bulvāris 28, Preiļi)

22.04.

10:00-15:00

 1.  

Krāslavas novada pašvaldība ēkā (Skolas iela 7)

29.04.

10:00-15:00

 1.  

Kurzeme

“Liepājas Diakonijas centrs”, Friča Brīvzemnieka ielā 54, Liepāja Pieteikšanās: t. 63426707

29.02.

11:00 līdz 13.30

 1.  

Karostas Pensionāru dienas centrs (sociālajā mājā), Ģenerāļa Baloža ielā 1, Liepāja

Pieteikšanās: t. 26982343

06.03.

11.00 līdz 16.00

 1.  

Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs, M.Namiķa ielā 19, Grobiņa Pieteikšanās: t. 25903405

13.03.

11.00 līdz 16.00

 1.  

Kuldīgas Mākslas nams, 1905. gada ielā 6, Kuldīga

Pieteikšanās: t. 26467724

20.03.

11.00 līdz 16.00

 1.  

Aizputes pilsētas kultūras namā, Atmodas ielā 16, Aizpute

Pieteikšanās: t. 29373185

21.03.

11.00 līdz 16.00

 1.  

Vidzeme

Rencēnu kultūras nams (Rencēni, Valmieras 12)

Pieteikšanās: t. 27820430

04.04

10:00 – 15:00

 1.  

Rūjienas tautskola (Rūjiena, Skolas 8a)

Pieteikšanās: t. 27820430

11.04

10:00 – 15:00

 1.  

Biedrība "Valmieras pilsētas pensionārs" (Valmiera, Rīgas 53)

Pieteikšanās: t. 27820430

18.04

10:00 – 15:00

 1.  

Naukšēnu pagasta bibliotēka (Naukšēni, "Pagasta nams")

Pieteikšanās: t. 27820430

25.04

10:00 – 15:00

 1.  

Mazsalacas pilsētas bibliotēka (Mazsalaca, Parka 9)

Pieteikšanās: t. 27820430

16.05

10:00 – 15:00

 1.  

Zemgale

Bikstu pensionāru biedrība, Dobeles novads, Bikstu pagasta ēkā, “Liepziedi”

Pieteikšanās: t. 29448557

03.04.

10:00 – 15:00

 1.  

Auces kultūras nams (sadarbībā ar Auces kultūrizglītības biedrību "Ausma")

Pieteikšanās: t. 29159059

19.03.

11:00 – 16:00

 1.  

Aizkraukles senioru biedrība (Sociālā dienesta telpas, Daugavas iela 1a, Aizkraukle)

Pieteikšanās: t. 29802850

10.04.

11:00 – 16:00

 1.  

Jelgavas senioru biedrība, Dobeles iela 62a, Jelgava

Pieteikšanās: t. 29225919

06.03.

11:00 – 13:00 (otrā daļa)

 1.  

Amatu māja "Rūķīši", Leimaņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads

Pieteikšanās: t. 25945299

17.04.

11:00 – 16:00

 1.  

Dienas centrā "Kopā būt", Brīvības iela 258A, Jēkabpils

Pieteikšanās: t. 26548737

22.03.

10:00 – 15:00

 1.  

Rīgas reģions

Baldones pensionāru biedrība “Sābri” (Baldones kultūras centrs, Daugavas iela 2, Baldone, Ķekavas novads, 13:00 pēc kopsapulces)

Pieteikšanās: t. 29802373

06.03.

13:00 – 15:00 (otrā daļa)

 1.  

Rīgas aktīvo senioru alianse, Čaka iela 139, Rīga

Pieteikšanās: t. 26541604

13.03.

11:00 – 16:00

 1.  

Jūrmala

Maijs - oktobris

 1.  

Olaine

Maijs - oktobris

 1.  

Rīga

Maijs - oktobris

 1.  

Ķekava

Maijs - oktobris

Senioru medijpratības mācības finansiāli atbalsta Kultūras ministrija līdzdarbības līguma ietvaros ,,Līdzdarbības līgums ar Kultūras ministriju par valsts pārvaldes uzdevuma – senioru medijpratības veicināšana – veikšanu”, līgums Nr.2.5-8-31. Projektu koordinē un tā ieviešanu nodrošina Zemgales NVO Centrs (www.zemgalei.lv).

logo nvo