Čanders

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatā iecelts Kaspars Čanders. Darba pienākumus viņš sāks pildīt no 1.novembra.

Atklātais konkurss uz SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatu tika izsludināts 8.augustā un kandidāti varēja pieteikties līdz 8.septembrim. Konkursa nominācijas komisija veica sākotnējo pārbaudi atbilstoši pretendentu iesniegtajiem dokumentiem. Sākotnējā pārbaudē tika izskatīti septiņu pretendentu iesniegtie dokumenti un uz konkursa otro kārtu tika izvirzīti pieci kandidāti.

Konkursa otrajā kārtā tika veikts pretendentu kompetenču izvērtējums (intervija, lai pārliecinātos par amatam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm) un tika vērtēts iesniegtais uzņēmuma attīstības redzējums, atbilstoši uzņēmumam izvirzītajiem vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, uzņēmuma vidējā termiņa stratēģijai.

Apkopojot konkursa abu kārtu kandidātu vērtējumus, nominācijas komisija 27.septembrī pieņēma lēmumu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatam izvirzīt divus kandidātus.

Par atbilstošāko kandidātu kapitāla daļu turētājs – Jēkabpils novada pašvaldība – par atbilstošāko kandidātu novērtēja Kasparu Čanderu.

Pēc apstiprināšanas Kaspars Čanders sacīja: “Mana līdzšinējā darba pieredze ir bijusi saistīta gan ar darbu valsts pārvaldē – valsts policijā, kur pēdējais ieņemamais amats bija Rīgas Galvenās policijas pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Sūdzību un iesniegumu izskatīšanas nodaļas priekšnieka vietnieks. Gan privātā sektorā, finanšu iestādē - SEB bankā, kopš 2006.gada. SEB bankā esmu strādājis dažādos amatos, pēdējos gados vadot Jēkabpils filiāli un Madonas Finanšu konsultāciju centru. Kopš 2022.gada arī Daugavpils un Rēzeknes filiāles.

Mana motivācija pieteikties vakantajai valdes locekļa vietai ir saistīta ar to, ka uzskatu, ka mana esošā pieredze finansēs, personāla un iestādes vadībā, projektu vadībā, saimniecisko lietu organizēšanā, arī jurisprudencē būtu noderīga arī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā gan tagad, gan strādājot pie stratēģisko mērķu sasniegšanas. Esmu dzimtās pilsētas patriots un vēlos, lai ar slimnīcu un tās sniegtajiem pakalpojumiem varam lepoties. Tādēļ esmu gatavs strādāt, lai ik dienu tuvotos slimnīcas misijas izpildei: “uz pacientu unikālo vajadzību fokusēts augsta līmeņa daudzprofilu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs reģionā”.