Jēkabpils Plūdi
Brīvkrānu atrašanās vietas

Lai nodrošinātu iedzīvotājus, kuriem applūdušas individuālās ūdens ieguves vietas (grodu akas un spices), ar dzeramo ūdeni, SIA “Jēkabpils ūdens” 16. janvārī atjaunoja darbību divos brīvkrānos. Viens brīvkrāns atrodas A. Pormaļa un L. Laicēna ielu krustojumā, otrs- Kapu un Zaļās ielas krustojumā (stāvvietā aiz pieturas).