Ceļš Salas pagastā

SIA “Vīgants” ir noslēdzis līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību par autoceļu nomalu grunts uzauguma noņemšanu Jēkabpils novada pagastos. Darbi veikti Salas, Sēlpils, Ābeļu, Vīpes, Atašienes, Zasas un Rubenes pagastos. Septembra mēnesī darbus turpinām veikt līgumā paredzētajos pagastos.

Līkumu katlu mājā Sēlpils pagastā, sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību tika uzstādīti divi granulu apkures katli, ar kuriem tiks apkurinātas pašvaldības ēkas un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Līkumos.

2023.gada 24.augusta domes sēdē tika apstiprināti apkures tarifi 2023./2024.gada apkures sezonai. Ņemot vērā dabasgāzes cenas samazināšanos biržā ir veikts aprēķins siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa noteikšanai katlu mājā Skolas ielā 2a, Salas ciemā. No Skolas ielā 2a katlu mājas siltumenerģija tiek piegādāta pašvaldības sabiedriskajām ēkām, juridiskajām personām un 5 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (Skolas iela 1, Susējas iela 5, Susējas iela 10, Susējas iela 12, Susējas iela 14). Jaunais siltumenerģijas tarifs katlu mājai Skolas ielā 2a, tika apstiprināts 86,73 EUR/par 1 MWh, bez PVN. Jaunais siltumenerģijas tarifs katlu mājai “Līkumi” tika apstiprināts 70,39 EUR/ par 1 MWh, bez PVN. Katlu mājā Podvāzes ielā 2a, Biržos siltumenerģijas tarifs paliek iepriekšējais 71,33 EUR/ par 1 MWh, bez PVN. Jaunie siltumenerģijas tarifi stājas spēkā no 2023.gada 1.oktobra.

Namu apsaimniekošanā tika veikti šādi darbi:

  • nomainītas kāpņu telpu ieejas metāla durvis O.Valdmaņa ielā 2 (divas durvis) un O.Valdmaņa ielā 3, Sēlijā (divas durvis);
  • nomainīti plastmasas logi kāpņu telpās Skolas ielā 1, Salā (7 logi) un Ošānu ielā 13, Ošānos (3 logi);
  • kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu maiņa Viesturu ielā 11, Salā un  Ošānu ielā 13, Ošānos;
  • centrālā ūdensvada maiņa pagrabā Biržu ielā 8, Biržos;
  • jaunas lietus ūdens noteku sistēmas uzstādīšana mājām Gravānos, Viesturu ielā 1, Viesturu ielā 9, Viesturu ielā 13, Salā un Biržu ielā 6, Biržos;
  • mīkstā jumta seguma drūpošo sienu nostiprināšana Zaļā ielā 2 un Zaļā ielā 6 (1-18), Salā;
  • balkona betona pamatņu atjaunošana Viesturu ielā 9 un Viesturu ielā 11, Salā un Ošānu ielā 11, Ošānos.

SIA “Vīgants” vēlas pateikties visiem klientiem, kas savlaicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī tiem, kas godprātīgi pilda savas saistības parādu dzēšanas procesā. Iedzīvotājiem, kuriem sakrājušies neapmaksāti komunālo pakalpojumu rēķini, lūdzam veikt norēķinus.

                                                                                                                         SIA “Vīgants”