maluzjevniecība

4.maijā Jēkabpils novada Variešu pagastā Silabebru ezerā, kas atrodas dabas lieguma  Natura 2000 teritorijā, maluzvejniecībā pieķerta viena persona!

No iedzīvotājiem tika saņemta informācija, ka Silabebru ezerā tiek ievietoti zvejas tīkli. Pēc dažu stundu pavadīšanas slēpnī, inspektoriem izdevās aizturēt pārkāpēju un tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un izņemti tīkli 270 metru garumā, kā arī nelegālajā nodarbē izmantotā gumijas laiva.

Par šādām darbībām paredzēts sods no 280 līdz 700 eiro, kā arī tiks piemērots sods par dabas resursiem nodarītajiem zaudējumiem, aprēķinot to pēc pamattakses, kas šajā gadījumā sastāda aptuveni 500 eiro.

Paldies iedzīvotājiem, kas pamana un ziņo! Sabiedrības līdzdalība vides aizsardzībā ir ļoti būtiska, tādēļ aicinām ziņot par pārkāpumiem pa tālruni 20350527!