Jēkabpils Plūdi
Rīgas iela

16.01.2023.

Plkst. 7:50 Ūdens līmenis virs stacijas nulles atzīmes: 8.22 m

Atbildīgie dienesti kopā ar Jēkabpils uzņēmējiem visas nakts garumā turpinājuši strādāt pie pilsētas aizsargdambja stiprināšanas.

Kopš vakardienas ūdens līmenis samazinājies par vairākiem desmitiem centimetru.

Jēkabpilī, Rīgas ielā šorīt atjaunota satiksmes kustība Rīgas ielā!

Pagaidām drošības apsvērumu dēļ ir ierobežots braukšanas ātrums 30 km/h!

Arī pilsētas sabiedriskais transports atsāks kursēt pa Rīgas ielu!