Slēgti vairāki autoceļi Dunavas, Dignājas un Ābeļu pagastu teritorijās

Saistībā ar palu ūdens līmeņa paaugstināšanos upēs un iespējamo apdraudējumu Dunavas, Dignājas un Ābeļu pagastu teritorijās, šobrīd vairāki ceļi ir applūduši un ūdens turpina pakāpeniski paaugstināties.

!!  31.martā slēgti pašvaldības autoceļi:

  • Dzelmes - Krusts – Kokts
  • Tālivaldes - Piesaules – Krusts
  • Dunava – Purmaļi.

! Vēlamais apbraucamais maršruts, Dvietes mežniecības ceļš – Valsts autoceļš V801 Rubeņi – Dunava, 15 km.


!! Applūdis valsts autoceļš Jēkabpils–Dignāja–Ilūkste (V783) pie dabas lieguma "Dvietes dumbrāji", satiksme slēgta.

! Apbraukt slēgto posmu iespējams pa a/c Ilūkste (Virsaiši)–Bebrene–Birži (P72) un Rubeņi–Dunava (V801).
 

Informācija tiek precizēta atkarībā no apstākļiem. Ir apzināta situācija, ka potenciāli applūstošajās teritorijās atrodas 26 dzīvojamās mājas. Pagasta pārvalde ir apkopojusi informāciju par māju iedzīvotājiem un ir gatavi palīdzēt, reaģējot atbilstoši situācijai.

Ja iedzīvotājiem ir nepieciešama palīdzība vai kāda informācija, lūgums sazināties:

  • Dunavas pagasta pārvades saimniecības vadītāja Aina Rimša, tel. 28395556;
  • Ābeļu, Dunavas un Dignājas pagastu pārvalžu vadītāja Anda Ķiploka, tel. 29247870;
  • Dignājas pagasta pārvaldes saimniecības vadītājs Jānis Raubiška, tel. 29426300.

Nepieciešamības gadījumā, iedzīvotāji aicināti sazināties arī ar Jēkabpils novada pašvaldības policijas dežūrdaļu pa tālruni: 65283888 vai mob.t. 25907965.

Pašvaldības Civilā komisija un atbildīgie dienesti turpina nepārtrauktā režīmā sekot līdzi situācijai!