Plūdi Krustpils pagasts
Karte ar Kalnsētas-Grīvas kapi ceļu, iezīmēta applūdusī vieta pie Lukstupītes

Jēkabpils novada pašvaldības speciālisti informē, ka šodien, 2024. gada 4. janvārī, ir applūdis ceļš Krustpils pagastā, posmā Kalnsētas-Grīvas kapi.

Šobrīd šis ceļa posms tiek slēgts līdz samazināsies ūdens līmenis.

Nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem lūgums sazināties ar Jēkabpils novada Krustpils pagasta pārvaldes saimniecības vadītāju, tel. nr. 26602676 .

 Foto: Jānis Lācis