Ukraiņu biedrība "Javir"

Gatavojoties mazākumtautību kolektīvu dalībai XXVII Vispārējos latviešu dziesmu un XVII Deju svētkos, kas 2023.gadā no 30.jūnija līdz 9.jūlijam notiks Rīgā, 18.februārī Krustpils Kultūras centra zāli pieskandināja Jēkabpils mazākumtautību biedrību dziesmu un deju ansambļi.

Mazākumtautību kolektīvs

Jēkabpils novada pašvaldība nodrošināja transportu ukraiņu biedrības “Javir”, baltkrievu biedrības “Spatkanne”, krievu biedrības “Rodņik”  un poļu biedrības “Rodacy” dalībai mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu skatēs, kuras tradicionāli organizē pirms Dziesmu un Deju svētkiem. Žūrija, kurā bija ievērojami Latvijas mākslinieki – svētku režijas un pasākumu izstrādātāji, atbalstīja Jēkabpils pārstāvju dalību svētku programmā 2023.gada vasarā.

Mazākumtautību kolektīvs koncertā

Pateicoties par Jēkabpils novada pašvaldības organizatorisko atbalstu, kā arī lai vēl un vēlreiz nostiprinātu Dziesmu/deju svētku programmu, mazākumtautību kolektīvi sadarbībā ar Krustpils Kultūras centru bija noorganizējuši bezmaksas koncertu Jēkabpilī, nododot savu sniegumu vērtējumam ikvienam Jēkabpils iedzīvotājam un viesiem.

A.Pleiko
Referents NVO darbības jautājumos