Atbalsts Ukrainai
Plakāts

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) noslēdzis septiņus sadarbības līgumus ar nevaldības organizācijām par sociālā mentora pakalpojuma sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā ieradušies Latvijā, ikdienas situāciju risināšanā. Finansējuma ietvaros pakalpojumu saņems vismaz 7 000 Ukrainas iedzīvotāju, un tas jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā.  

Lai pēc iespējas operatīvāk sniegtu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā nokļuvuši Latvijā, SIF sadarbībā ar Labklājības ministriju ir izveidojis jaunu atbalsta pakalpojumu. Lai saņemtu sociālā mentora pakalpojumu, Ukrainas iedzīvotājiem ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Sociālo dienestu sociālie darbinieki izvērtēs katra klienta individuālo gadījumu, un nepieciešamības gadījumā piesaistīs SIF nodrošinātu sociālo mentoru.

Pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā un tiek īstenots sadarbībā ar 43 pašvaldību sociālajiem dienestiem, tā nodrošinot ērtā un vienkāršā veidā atbalstu uzņemšanas vietā.

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem būs pieejams 60 dienas un sniegs praktisku palīdzību dažādu ikdienā būtisku jautājumu risināšanā. Tādējādi tiks veidota cilvēku izpratne par dzīvi Latvijā, palīdzot reālajās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu dažādu formalitāšu sakārtošanā, piemēram, dzīvesvietas, apģērba un darba iespēju nodrošināšanā vai nokļūšanai līdz palīdzības saņemšanas vietai.

Pakalpojumu būs iespējams nodrošināt līdz 2023. gadam vai pieejamā finansējuma beigām.

 

Фонд інтеграції суспільства (ФІС) підписав сім угод про співпрацю з неурядовими організаціями щодо надання послуг соціального наствництва жителям України, що прибули у Латвію внаслідок війни, у вирішенні повсякденних ситуацій. У рамках фінансування послугу отримають щонайменш 7 тис. українців і вона вже доступна по усій Латвії.

Щоб якнайшвидше надати підтримку жителям України, що приїхали у Латвію внаслідок війни, ФІС у співпраці з Міністерством добробуту створили нову службу підтримки. Щоб отримати послуги соціального наставника, жителям України потрібно звернутися до муніципальної соціальної служби. Соціальні працівники оцінять індивідуальний випадок кожного клієнта та за необхідності залучать соціального наставника, наданого ФІС.

Послуга доступна для жителів України по усій території Латвії та надається у співпраці з 43 муніципальними соціальними службами, що дозволяє зручно та просто надавати підтримку за місцем прийому.

Послуга соціального наставника буде доступна жителям України протягом 60 днів та надаватиме практичну допомогу у вірішенні різноманітних побутових питань. Таким чином,  будуть покращені знання про життя у Латвії, набуті практичні вміння у повсякденних побутових ситуаціях, заохочене набуття нових вміннь а також надана підтримка у організації різноманітних формальностей, таких як отримання житла, одягу чи роботи та прибуття до місця, де можливо отримати допомогу.

Послуга буде доступна до 2023 року чи до закінчення фінансування.