Maska

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, ar 2022.gada 25.janvāri sabiedriskās vietās lietojamas tikai medicīniskās maskas vai atbilstošas klases respiratori. Ministru kabineta sēdē nolemts nodrošināt medicīnisko masku izsniegšanu trūcīgām un maznodrošinātām personām, izsniedzot vienai personai 50 medicīniskās maskas (1 iepakojums).

Jēkabpils novada Sociālais dienests ir saņēmis 91 700 medicīniskās maskas jeb 1834 iepakojumus. Lai nodrošinātu ātrāku masku izsniegšanu, tās tiks izsniegtas vietās, kur klientus pieņem sociālā dienesta sociālie darbinieki – Jēkabpilī, Jaunā ielā 39 I un attālinātajos klientu pieņemšanas punktos pagastos. Ņemot vērā ārkārtas situāciju, šobrīd iedzīvotāju pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta, tāpēc arī jautājumā par masku saņemšanu lūdzam iepriekš sazināties ar savu sociālo darbinieku.

Pieņemšanas vieta

Tālrunis

Aknīste, Gārsene, Asare, Ancene

28665415

Rubeņi, Leimaņi

20207157

Atašiene, Spunģēni

29414156

Sala, Sēlpils, Birži

29372660

Ābeļi

26327610

Sauka, Lone

29382734

Dunava, Dignāja

20237689

Viesīte, Viesītes p.

65207388

Jēkabpils

65230480

Vīpe

26606412

Kūkas, Mežāre

29245426

Zasa, Kalna p.

27010871

Rite, Elkšņi

28306455

Zīlāni, Varieši

28690643

Maskas var saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un izziņu par mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Par masku saņemšanu būs jāparakstās Izsniegto masku sarakstā, kurā tiks ierakstīts saņēmēja vārds, uzvārds, izsniegšanas datums, izsniegto masku skaits u.c. dati. Informācija par izsniegtajām maskām tiks arī ievadīta Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā (SOPA). 

Medicīnisko masku izdales vietās lūdzam ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus, dezinficēt rokas, telpā ienākt pa vienam, ievērot distanci no pārējiem apmeklētājiem, nedrūzmēties pie ieejas durvīm un būt atbildīgiem citam pret citu.