Sports Viesīte
foto

Projekta ietvaros TURPINĀS veselības veicinošas vingrošanas nodarbības un apļa treniņi. Ņemot vērā piesardzības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nodarbības notiek tiešsaistes platformā “ZOOM”!

Vingrošanas nodarbības

18:30-19:30

Apļa treniņš

18:30-19:30

08.12.2021.

15.12.2021.

21.12.2021.

28.12.2021.

Kā pieteikties nodarbībām? Nodarbībām pieteikties nepieciešams pie nodarbību vadītāja trenera Aleksandra, zvanot vai rakstot +371 27097807 (piekļuves saite tiks nosūtīta personīgi).

Kas nepieciešams nodarbībai? Lai vingrotu tiešsaistē, vajadzīgs dators vai viedtālrunis, ērts apģērbs un vēlme izkustēties.

Vingrošanas nodarbību mērķis ir vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošana un ikdienas paradumu maiņa. Nodarbību laikā tiek stiprināta iedzīvotāju fiziskā izturība, veicināta interese par aktīvu dzīvesveidu un prieku par kustībām, iemācot vienkāršu, ikdienā veicamu vingrojumu kompleksu visu muskuļu grupu nostiprināšanai.

Apļa treniņa mērķis ir vispārējās garīgās un fiziskās veselības bāzes veidošana un saglabāšana. Treniņu laikā tiek attīstīta muguras, roku un kāju muskulatūra, padziļināta interese par aktīvu dzīvesveidu ikdienā, iemācot mājas apstākļos veicamu augstas intensitātes vingrojumu kompleksu visu muskuļu grupu nostiprināšanai.

Projektu „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Jēkabpils novada Viesītes pilsētā un Viesītes, Saukas, Elkšņu, Rites pagastos” Nr.9.2.4.2/16/I/016 finansē Eiropas Savienība. Projekta kopējās izmaksas ir 79771.00 EUR no kurām Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 67805.35 EUR un valsts budžeta finansējums 11965.65 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 31.12.2022.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.       

foto