Jēkabpils
Mežaparks

1. decembrī stājas spēkā Jēkabpils novada domes 26.10.2023. saistošie noteikumi Nr.37 "Saistošie noteikumi par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritorijas apsaimniekošanu un aizsardzību".

To mērķis ir nodrošināt Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritorijas estētisko, ainavisko, ekoloģisko, vides, kultūrvēsturisko, izglītojošo, aktīvās atpūtas un rekreācijas vērtību izmantošanu, apsaimniekošanu un saglabāšanu, veicinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību, vienlaikus nodrošinot sabiedrību ar kvalitatīviem rekreācijas resursiem.

Noteikumos uzskaitītas Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritorijā saglabājamās dabas vērtības, to saglabāšanas un aizsardzības noteikumi, aprakstīta parka apsaimniekošana, uzturēšana un norādīts,  kad atļauta informatīvo un reklāmas materiālu izvietošana Mežaparka un ūdenskrātuves teritorijā.

Ar noteikumiem vari iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/347687