Logo ansamblis

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 28.februārī ir noslēgusi līgumu ar SIA “BM-projekts” par Zīlānu ielas pārbūves būvprojekta izstrādi.

Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus ielas projektēšanas darbus:

Zīlānu ielas posms no Rīgas ielas līdz Ventas ielai (posma garums aptuveni 530m):

 • Brauktuves pārbūve veicot ceļa segas konstruktīvo slāņu nomaiņu;
 • Gājēju ietves izbūve;
 • Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve;
 • Lietus kanalizācijas izbūve;
 • Ūdensvada posma izbūve;
 • Ūdensvada un kanalizācijas aku lūku nomaiņa;
 • Vājstrāvas un elektrotīklu aizsardzība/pārbūve;
 • Ielas apgaismojuma pārbūve;
 • Teritorijas labiekārtošana

Zīlānu ielas posms no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai (posma garums aptuveni 360m):

 • Brauktuves pārbūve veicot ceļa segas konstruktīvo slāņu nomaiņu;
 • Gājēju ietves izbūve;
 • Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve;
 • Lietus kanalizācijas izbūve;
 • Ūdensvada posma izbūve;
 • Ūdensvada un kanalizācijas aku lūku nomaiņa;
 • Vājstrāvas un elektrotīklu aizsardzība/pārbūve;
 • Ielas apgaismojuma izbūve;
 • Teritorijas labiekārtošana;
 • Videonovērošanas kameru uzstādīšana;
 • Autobusa pieturvietu pārbūve

Būvprojekta izstrādi plānots pabeigt līdz 2018. gada 12.jūlijam. Būvprojekta izmaksas sastāda EUR 39 615,40 tajā skaitā Pievienotās vērtības nodoklis EUR 6875,40. Būvprojekta izstrāde tiek līdzfinansēta no Kohēzijas fonda, projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 ,,Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu’’ ietvaros. 

Kārlis Stars
Projekta vadītājs
Attīstības un investīciju nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

22.05.2018.