Tilta balsti pār Daugavu

Ņemot vērā iedzīvotāju pausto satraukumu par Jēkabpils tilta drošību, pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers informē, ka tilts ir apsekots un tiek rūpīgi uzraudzīts, ir veiktas konsultācijas ar tiltu būves speciālistiem.

❗️ Tilta drošība šobrīd nav apdraudēta un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam.