Daugava Jēkabpils Drošība Plūdi
foto

Turpinās ledus un vižņu blīvēšanās Daugavā pie Jēkabpils, no upes augšteces turpina nākt klāt jauni vižņi, applūst plašākas teritorijas. Ūdenslīmenis Daugavā pie Jēkabpils pietuvosies vai pat pārsniegs sarkanās pakāpes brīdinājuma līmeni (840 cm virs stacijas "0" jeb 83.09 m LAS  Ūdenslīmenis 12.01. plkst. 1.20 Jēkabpilī 742 cm virs stacijas "0" jeb 82.11 m LAS;

Brīdinājums spēkā no plkst. 05:00 12.01.2023. līdz plkst. 14:00 13.01.2023.

Brīdinājuma līmenis:

 

 

 

X

ZAĻŠ

DZELTENS

ORANŽS

SARKANS

Hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami

Esi informēts!

Esi gatavs!

Rīkojies!

RĪKOJIES, lai pasargātu sevi, un seko norādījumiem, ko sniedz atbildīgās institūcijas! Gaidāma plaša īpašumu applūšana, kas apdraud dzīvību, kā arī evakuācija. Ļoti apgrūtināta pārvietošanās un traucēta elektroenerģijas un ūdens apgāde, telekomunikāciju sakari. Iedzīvotāji tiek aicināti pamest apdraudētās teritorijas un sekot visiem atbildīgo institūciju norādījumiem. Plašāka informācija par hidroloģiskajiem apstākļiem pieejama hidro.meteo.lv. Ieteikumi rīcībai plūdu apdraudējuma gadījumā https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi

Aktuālajai brīdinājumu informācijai sekojiet bridinajumi.meteo.lv/

Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112!

 

 

LVĢMC

tālr. 67032609

 

VUGD

tālr. 20404112