Turpinās plūdu radīto zaudējumu kompensēšana un atbalsta pasākumi

Jēkabpils novada pašvaldība sniedz vairāku veidu atbalsta formas plūdos cietušajiem novada iedzīvotājiem.

Martā stājās spēkā Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā. Tie nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu, kā arī nosaka šī pabalsta apmēru personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

Mājokļa atjaunošanas pabalstam Jēkabpils novada pašvaldībā līdz šim iesniegti 150 pieteikumi, no tiem 70 pieteikumi ir izskatīti un pieņemts lēmums par sniegtā atbalsta apmēru. Plūdos cietušo mājsaimniecību īpašniekiem tiek piešķirts pabalsts, kura apmērs tiks diferencēts - finansiālais atbalsts ir atkarīgs no plūdos cietušā mājas bojājumu apmēra. Maksimālais atbalsta apjoms – 3500 eiro. Līdz 2023.gada 14.aprīlim izmaksāti pabalsti mājokļa atjaunošanai 76 836,01 eiro apmērā.

Savukārt Jēkabpils novada Sociālajā dienestā ir iespējams pieteikties krīzes pabalstam. Tā saņemšanai līdz šim Sociālajā dienestā saņemti 118 iesniegumi un izmaksāti pabalsti par kopējo summu – 84 280 eiro.

Iedzīvotājiem, kuru īpašumi cieta plūdos, pašvaldība sniedz vēl vienu atbalstu-– šim taksācijas gadam piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 90 procentu apmērā. Līdz šim Jēkabpils novada pašvaldībā saņemti 126 iesniegumi NĪN atlaides saņemšanai, no tiem izskatīti – 76.