Infrastruktūra Jēkabpils Projektu jaunumi
Logo ansamblis

2021. gada 9. jūnijā tika parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par grozījumiem projektā Nr. 9.3.1.1./18/I/001 “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā”, kuras ietvaros tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2021. gada 31. decembrim.

2021. gada 8. martā Jēkabpils pilsētas būvvalde pieņēma ekspluatācijā objektu “Dzīvojamās mājas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī” ar atzīmi par atliktajiem būvdarbiem ar izpildes termiņu līdz 2021. gada 1. jūnijam. Ņemot vērā laika apstākļus, atliktie teritorijas apzaļumošanas darbi tika izpildīti norādītajā termiņā.

Projekta īstenošanas rezultātā ēkā Brīvības ielā 286A paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Savukārt, 2021. gada 8. jūlijā Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja akts par objekta – pašvaldības ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana, Jaunā ielā 39I pieņemšanu ekspluatācijā.

 

Šajā ēkā atradīsies Jēkabpils novada sociālais dienests, dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – multisensorā istaba, ergoterapijas istaba, fizioterapijas istaba, montesori istaba, silto smilšu terapijas kabinets un mūzikas terapijas kabinets.

Lai nodrošinātu projekta mērķa grupai plānotos pakalpojumus, projekta ietvaros tiek veikti iepirkumi materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei Brīvības ielā 286A un Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī – uz šo brīdi ir noslēgts līgums ar SIA “WARMSANDBOX” par silto smilšu iekārtas izgatavošanu un speciālistu apmācību, kā arī līgumi ar SIA “Sentios” par galdniecības telpas aprīkojuma un saimniecības preču piegādi Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī.