projekti Jēkabpils
logo

Jēkabpils novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei” (Nr. 5.6.2.0/19/I/008).

Projekta mērķis – Jēkabpils degradētās teritorijas Ķieģeļu ielas rūpnieciskās zonas revitalizācija, lai attīstītu uzņēmējdarbību atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projektā kopumā plānots atjaunot degradēto teritoriju Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī, uzcelt ražotnes jaunbūvi ar teritoriju, izbūvēt jaunu ceļa posmu un elektroapgādes pieslēgumu.

Šobrīd turpinās būvdarbi objektā “Ražošanas ēkas jaunbūve Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī”, kurus, pamatojoties uz 2021. gada 22. septembrī noslēgto līgumu, veic SIA “Arčers”. Būvuzraudzību objektā veic IK “Būvzinis-J”, savukārt, autoruzraudzību – SIA “REM PRO”.

Īstenojot projektā plānotās darbības, 2020. gadā tika noslēgts pieslēguma līgums ar AS “Sadales tīkls” un izbūvēta transformatora apakšstacijas daļa ar 129 kW pieslēguma jaudu.

Pamatojoties uz nomas tiesību izsoles rezultātu, 2022. gada 27. jūlijā tika noslēgts nomas līgums starp Jēkabpils novada pašvaldību un SIA “AIJA AUDIO” par nomas objektu Ķieģeļu ielā 19, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.