Atbalsts Ukrainai Ukraina
ukraina

 

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniegs pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, būs tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona trīs mēnešos varēs saņemt divas pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču paku, divas papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, kā arī papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem. Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem varēs saņemt mācību piederumu paku.

Ar izziņu atbalsta pakas varēs saņemt kādā no vairāk nekā 400 izdales punktiem visā Latvijā. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām zupas virtuvēs gatavās maltītes personas var saņemt bez izziņas vai citu dokumentu uzrādīšanas.

SIF no 2014.gada īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

SIF apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas pašvaldības un to iestādes, to starpā sociālos dienestus, kā arī reliģiskās un nevaldības sektora organizācijas visā Latvijā, piemēram "Samāriešu fonds", "Latvijas Samariešu apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Pestīšanas armija".

Plašāka informācija par atbalsta iespējām un komplektu saturu: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

__________

Українські біженці війни можуть отримати безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення

Фонд інтеграції суспільства (ФІС), у рамках програми Европейського фонду підтримки знедолених, пропонує українськім біженцям, які отримали у центрах соціального обслуговування довідку, що знаходяться у кризовій ситуації, отримати безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення.

Цивільні громадяни України після отримання у соціальній службі довідки, що знаходяться у кризовій ситуації, отримують право на допомогу у рамках програми Европейського фонду підтримки знедолених. Одна людина раз в три місяці може отримати два набори харчових продуктів, один набір гігієнічних та господарських товарів, два додаткових набори дитячого харчування, якщо у сім'ї є діти від 7 до 12 місяців, а також додатковий набір товарів гігієни, якщо у сім'ї є діти до 2 років. Крім того, сім'ї з дітьми молодшого та середнього шкільного віку можуть отримати набір шкільного приладдя.

Маючи довідку, можливо отримати набори підтримки у будь-якому з більш ніж 400 пунктів розповсюдження по всій Латвії. Готові страви у столових Европейського фонду підтримки знедолених можливо отримати без пред'явлення довідки та будь-яких інших документів.
ФІС з 2014 року реалізує програму Европейського фонду підтримки знедолених, метою якого є забезпечення продовольчої та базової матеріальної підтримки, а також сприяння соціальній інтеграціі з допомогою різних супутних заходів.

ФІС об'єднує та ефективно залучає для надання підтримки, включаючи соціальні послуги, важливі муніципалітети та їхні установи, а також релігійні і недержавні організації по усій Латвії, такі як “Фонд самаритян”, “Латвійська асоціація самаритян”, “Латвійський Червоний Хрест” та “Армія спасіння”.

Додаткова інформація про можливості підтримки та вміст наборів: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

 

Izdales vietas Jēkabpils novadā:

Izdales vietu adreses Kontaktinformācija izdales vietai Darba laiks Partnerorganizācija Partnerorganizācijas kontaktinformācija
"Atvari",Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, LV-5220 Elizabete Krūkliņa, 27010871, 29344339 Pirmdienas, Trešdienas 9.00 - 16.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
"Daugavieši", Krustpils pagasts, Jēkabpils novads, LV-5202 Ilze Briška, 28303598 Pirmdienas 8.00-12.00 12.45-17.00; trešdienas, ceturtdienas 8.00-15.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
"Druvasnieki", Mežāres pagasts, Jēkabpils novads, LV-5226 Zane Mitrofanova, 29245426 Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 8.30-12.00 12.30-15.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
"Kamenes", Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215 Elita Krīvāne, 20237689 Otrdienās 9.00 -16.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
"Pagastmāja", Elkšņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5217 Irina Latiševa, 26623143 Otrdienās, Ceturtdienās 08.30 -12.00 12.30 -17.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
"Pagastmāja", Rites pagasts, Cīruļi, Jēkabpils novads, LV-5228 Irina Latiševa, 26623143 Pirmdienās, Trešdienās 8.30 -12.00 12.30 -17.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
"Pagastmāja", Saukas pagasts, Lone, Jēkabpils novads, LV-5224 Ņina Saranceva, 29382734 Ceturtdienas 9.00 –12.00 , 12.30 –16.30 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
"Svīres", Rubeņi, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229 Inita Petenko 20207157 Pirmdienas, otrdienas, trešdienas, ceturtdienas 8.00 - 16.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
"Varieši", Variešu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5236 Lāsma Būka 26105862 Pirmdienās, trešdienās 08.30-12.00 12.30-15.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
„Akācijas”, Gārsene, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218 Jānis Bondars, 26389739 Otrdienās 13.00-16.00 Jēkabpils novada pašvaldība Anda Nikolajeva, 65237756, 28665415, anda.nikolajeva@jekabpils.lv
„Vecmuiža”, Asare, Asares pagasts, Jēkabpils novads, LV-5210 Kristaps Tēts, 26401153 Otrdienās 08.30-11.30 Jēkabpils novada pašvaldība Anda Nikolajeva, 65237756, 28665415, anda.nikolajeva@jekabpils.lv
Biržu iela 11, Biržu Tautas nams, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230 Gunta Uberga, 28793902 Katru darba dienu 8.30-12.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Brīvības iela 8, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237 Iveta Matačina 27739274 Pirmdiena- ceturtdiena 8.00 -12.00 12.30 –17.00; Piektdiena 8.00 –12.00 12.30 –14.30 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Invalīdu apmācības un dienas centrs "Ausma", Pļaviņu iela 55, Jēkabpils novads, LV-5201 Valdis Strods, tel. 28311319 Pirmdiena līdz ceturtdiena, 10.00-14.00 Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" Agita Kraukle, 22033700, agita.kraukle@samariesi.lv
Jēkabpils novads sociālais dienests, Brīvības iela 45, Jēkabpils novads, LV-5202 Raisa Skaubīte 26767698 Trešdienās, ceturtdienās 9.00 – 12.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Kastaņi-9, Dunavas pagasta pārvalde, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216 Elita Krīvāne 20237689 Pirmdienās, ceturtdienās 9.00 -16.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Kūkas 4-3, Kūku pagasts, Jēkabpils novads, LV-5222 Zane Mitrofanova 29245426 Trešdienas, piektdienas 8.30-12.00 12.30-15.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Laukezera iela 4, Kūku pagasts, Jēkabpils novads, LV-5222 Anita Pobjaržina, 28690643 Pirmdienas- ceturtdienas 8.00- 12.00 12.45-17.00; Piektdienas 8.00-12.00, 13.00-16.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Leimaņu Tautas nams, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223 Inita Petenko 20207157 Otrdienās 9.00.-11.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Liepu iela 14a, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5211 Līga Kozuliņa 29414156 Pirmdienas- ceturtdienas 8.00- 12.00 12.45-17.00; Piektdienas 8.00-12.00 13.00-16.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
LSK, Jēkabpils novads komiteja, Rīgas iela 201, Jēkabpils novads, LV-5202 Margarita Veselova; 29110348, 29162630 Darba dienās 9.00.-13.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Neretas iela 6, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5238 Marita Karaseva, 26606412 Pirmdienas 8.00-12.00 12.45-17.00; trešdienas 8.00-15.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Skolas iela 7, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208 Anda Nikolajeva, 28665415 Pirmdiena, trešdiena 8.00-16.00 Jēkabpils novada pašvaldība Anda Nikolajeva, 65237756, 28665415, anda.nikolajeva@jekabpils.lv
Susējas iela 9, Sala, Jēkabpils novads, LV-5230 Daiga Dzērve 29372660 Pirmdienās- trešdienās 8.30-12.00 13.00- 17.00; Ceturtdienās 8.30-12.00 12.30-17.00; Piektdienās 8.30-12.00 12.30-16.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239 Elizabete Krūkliņa 27010871, 29344339 Otrdienās, trešdienās, piektdienās 9.00 - 14.00 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Alla Kruglova, 67686304, alla.kruglova@redcross.lv