Valdība atbalsta 898 613 eiro piešķiršanu Jēkabpils novadam ziemā notikušo plūdu seku novēršanai

Valdība šodien atbalstīja 898 613 eiro piešķiršanu Jēkabpils novadam aizvadītās ziemas plūdu radīto postījumu novēršanai.

Ministru kabineta rīkojums paredz piešķirt Jēkabpils novada pašvaldībai finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai segtu daļu no izdevumiem par janvāra plūdu krīzes laikā jau paveiktajiem dambja avārijas stiprināšanas darbiem un primārajiem pasākumiem plūdu seku novēršanai, kā arī par plūdos cietušo pašvaldības infrastruktūras objektu atjaunošanu pašvaldības teritorijā.

No finansējuma pirmās daļas paredzēts segt plūdu krīzes laikā no 14.janvāra līdz 17.janvārim veikto darbu izmaksas par dambja stiprināšanu, par potenciāli applūstošo teritoriju aizsargāšanu no applūšanas, par ūdens līmeņa mazināšanas pasākumiem Daugavā, norīkojot ekskavatorus ledus sastrēguma mazināšanai, par caurplūdes atjaunošanu, par ūdens atsūknēšanas darbiem un citiem pasākumiem.

Vēl finansējums nepieciešams plūdos cietušajām un bojātajām Jēkabpils pilsētas deviņām ielām. Jēkabpils pašvaldība paredz, ka provizoriski šo deviņu ielu remonta un atjaunošanas izmaksas varētu būt 1 līdz 1,4 miljoni eiro.

Lai nodrošinātu drošu Daugavas labā un kreisā krasta aizsargdambju ekspluatāciju turpmākajos gados un aizsargātu Jēkabpils pilsētu un tās iedzīvotājus, ir nepieciešams veikt pasākumus trīs posmos - neatliekamie darbi, kas veicami tuvāko divu būvniecības sezonu laikā, darbi laika posmā no 2024.gada līdz 2025.gadam un darbi, kas veicami pēc 2025.gada.