Tikšanās pašvaldībā ar Valsts prezidentu 21.01.2023.

21.janvārī Valsts prezidents Egils Levits darba vizītē devās uz plūdu skarto Jēkabpili, lai klātienē iepazītos ar esošo situāciju. Jēkabpils novada pašvaldībā E. Levits tikās ar novada civilās aizsardzības komisijas, iestāžu un dažādu dienestu pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem, ar kuriem tika pārrunāts steidzami nepieciešamais ieguldījums pilsētas infrastruktūras stiprināšanā pret plūdiem. Tāpat sarunās tika pievērsta uzmanība jautājumiem par pašvaldību civilās aizsardzības spējām un nacionāla līmeņa krīžu vadību.

Darba vizītes noslēgumā Valsts prezidents E.Levits sacīja: “Situācija, kas izveidojās Daugavā  janvārī bija neierasta, jo Latvijā parasti pali ir pavasara periodā, bet šie bija ziemas pali. Es vēlos pateikties novada domes priekšsēdētājam Raivim Ragainim un viņa komandai par operatīvo un ļoti efektīvo rīcību. Tas bija izcili koordinēts darbs, kopā ar pašvaldības un valsts drošības dienestiem, iestādēm, uzņēmējiem un sabiedrību. Paldies domei, pašvaldības darbiniekiem, glābējiem, zemessargiem, uzņēmējiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Šajā situācijā es redzēju arī lielu iedzīvotāju iesaisti un saliedētību seku novēršanā. “

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis pēc sarunām ar prezidentu uzsvēra:
“ Situācija ar plūdiem Jēkabpilī janvāra vidū bija ārkārtēja situācija. Šodien vērsām Valsts prezidenta uzmanību uz to, ka steidzamākais darbs ir aizsargdambja stiprināšana un pārbūve. Šobrīd akūtākais ir dambja stiprināšana līdz pavasara paliem, un jau secīgi nākošais uzdevums ir pārbūvēt dambi līdz šī gada rudens periodam. Juridiskie aspekti, laikietilpīgās un sarežģītās iepirkumu procedūras mums šobrīd traucē operatīvi rīkoties, tādēļ arī Valsts prezidentam akcentējām šī jautājuma risināšanu steidzamības kārtā. Lai mēs varētu pagūt veikt akūti nepieciešamos darbus, mums ir vajadzīgs cits regulējums un valsts finansējums. Šobrīd mēs nevaram atļauties izpildīt noteiktos iepirkumu termiņus, tādēļ mums ir nepieciešams steidzams risinājums.”

Valsts prezidents E. Levits piekrita, ka šajā situācijā būtu jāmaina tiesiskais regulējums: “Birokrātiskie šķēršļi ir jāliek malā. Šajā brīdī ir jādara viss iespējamais, lai darbi tiktu izdarīti. Šo jautājumu pārrunāšu gan ar Ministru prezidentu, gan ar iekšlietu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriem. Jāpanāk, ka infrastruktūras stiprināšanas darbi tiktu veikti laikus un ar attiecīgo finansējumu – valdībai ir jāpalīdz pašvaldībai.”

Prezidents arī uzsvēra, ka Jēkabpils pieredze rāda- vietēja mēroga krīzes ir jārisina vietējai pašvaldībai, jo tā vislabāk zina, kas ir jādara. Savukārt Valsts dienestiem ir  jānāk palīgā, kā vien tas ir nepieciešams. E. Levits norādīja, ka šāds princips būtu jāiestrādā arī nacionālajā krīzes vadības sistēmā.

Darba vizītes turpinājumā Valsts prezidents kopā ar domes priekšsēdētāju un atbildīgajiem dienestu pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem devās apskatīt plūdu skartās teritorijas un to radītās sekas aizsargdambja posmā no Viestura ielas līdz Strūves parkam.Informācijai!
No Jēkabpils novada pašvaldības Valsts prezidenta darba vizītē sarunās piedalījās Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs, Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Raivis Ragainis, Civilās aizsardzības komisijas locekļi: Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilikovskis, Valsts policijas Zemgales reģiona Jēkabpils iecirkņa priekšnieks Rolands Bērziņš , AS “Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu tehniskās daļas vadītājs Andis Rūtiņš , Zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieris Vents Kodors , Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Surkulis, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes vadītājs Ilmārs Luksts, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Sarmīte Paeglīte.

Sarunā piedalījās arī plūdu novēršanā un aizsargdambja stiprināšanā iesaistīto pašvaldības vadības un nodaļu pārstāvji, kā arī iestāžu un uzņēmumu vadītāji: Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars , Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs; Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasilis, SIA “Jēkabpils ūdens” Notekūdeņu struktūrvienības vadītājs Ainārs Joksts, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Gluhs, SIA “Jēkabpils PMK” vadītājs, domes deputāts Māris Dimants /būvdarbu vadītājs Māris Avens, SIA “Ošukalns” vadītājs, domes deputāts Aigars Nitišs/būvdarbu vadītājs Jevģēņijs Rudņiks, SIA “LV Roads” vadītājs Ivars Joelis, hidrologi, ZS “Daugava” vadītājs  Sergejs Ivanovs, pašvaldības Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļas vadītāja Margita Liepiņa.

 

Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa