Jēkabpils Izglītība Jauniešiem
Uzsaukums Jēkabpils pilsētai

Arī šogad, sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, skolēnu vasaras brīvlaikā tiks realizēts aktīvais nodarbinātības pasākums “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”. Pieteikties var personas, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu un nav vecākas par 20 gadiem, deklarētas Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Jēkabpils pilsētā skolēni tiks nodarbināti abos pilsētas krastos parku, skvēru, Zilā karoga pludmales, Mežaparka, pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas sakopšanas darbos.

Skolēniem, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt labiekārtošanas darbos Jēkabpils pilsētā, ir iespēja pieteikties dalībai pasākumā 04.03.2024. no plkst. 16.00 līdz 19.00, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu:

ELEKTRONISKĀ PIETEIKUMA ANKETA

 

Noteikumi:

Par kārtību, kādā organizējama bērnu un jauniešu, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, nodarbinātība vasaras brīvlaikā