Projektu jaunumi Jēkabpils novads
remonts

2022.gada 16.augustā Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkojuma projektu par atbalstāmajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, nodrošinot iespēju saņemt valsts aizdevumu 18 pašvaldību investīciju projektiem.

Kopumā ceturtajā vērtēšanas kārtā tika izvērtēti 45 projekti no 21 pašvaldības un atbalstīti 18 investīciju projekti, to kopējais finansējums ir 9 382 528,14 eiro, aizņēmuma apmērs – 7 975 148,69 eiro. Projektus īstenos Cēsu, Ropažu, Valmieras, Ludzas, Ventspils, Kuldīgas, Jēkabpils, Alūksnes, Balvu novadu pašvaldībās, kā arī Daugavpils un Rīgas valstspilsētu pašvaldības.

Transporta infrastruktūras būvniecībai apstiprināti 15 projekti deviņās pašvaldībās (Cēsu, Ropažu, Valmieras, Ludzas, Ventspils, Kuldīgas, Jēkabpils novadu pašvaldībās, Daugavpils un Rīgas valstspilsētu pašvaldībās) 6 767 486,74 eiro apmērā.

Jēkabpils novadā atbalstīti sekojoši projekti: Sporta ielas brauktuves, ietvju un autostāvvietu pārbūve Viesītē, Jēkabpils novadā; Melioratoru ielas posma pārbūve Aknīstē, Jēkabpils novadā, kā arī Avotu ielas un Meldru ielas seguma pārbūves darbi Zīlānu ciemā, Kūku pagastā.

Tāpat iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem atbalstīts viens projekts (Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā) ar aizdevumu 698 721,04 eiro apmērā. Savukārt vispārējās izglītības iestādes ēku pārbūvei vai jaunu ēku būvniecībai atbalstīti divi projekti no divām pašvaldībām (Alūksnes un Balvu novadu pašvaldībās) ar aizdevumu 508 940,91 eiro apmērā.

Ar atbalstītiem pašvaldību investīciju projektiem var iepazīties šeit.

Lai veicinātu ekonomikas atgūšanos no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes, VARAM 2021. gadā paplašināja pašvaldību iespējas aizņemties, papildinot aizdevumu programmu ar iespēju projektus pieteikt arī pašvaldības ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai, īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona, pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūrai, būvprojektu izstrādei nozīmīgiem un lieliem investīciju projektiem. Tāpat, lai mazinātu Covid-19 izplatību, programmā iekļauts VARAM ierosinājums pašvaldībām saņemt valsts aizdevumu sociālo aprūpes centru pārbūvei vai pielāgošanai atbilstoši higiēnas prasībām.