Bērniem Projektu jaunumi Jēkabpils novads
nometne

No šī gada no 29.augusta līdz 31.augustam biedrībā “Ūsiņš” tika aizvadīta dienas nometne skolas vecuma bērniem. Nometne tika organizēta projekta Nr.9.4.2./16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošanas pasākumi Jēkabpils novada pašvaldībā” ietvaros.

Nometnē piedalījās 20 bērni no Jēkabpils novada vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Bērni nometnē iepazinās ar zirgu staļļa “Ūsiņš” ikdienu, jāšanas sportu, apguva iemaņas zirgu barošanā, kopšanā un arī jāšanā. Lai veicinātu bērnu izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi, bērni kopā ar treneri piedalījās fitnesa nodarbībā. Savukārt veselīga uztura nodarbībās, bērniem par veselīga un pilnvērtīga uztura pamatprincipiem pastāstīja veselīga uztura speciālists.

Nometnes pirmajā dienā bērniem bija iespēja braukt ar laivām pa Daugavu no “Saldēm” līdz Jēkabpilij. Vairākiem bērniem brauciens ar laivām bija pirmā reize. Līdz ar to laivu brauciens bija aizraujošs ar dažādiem iespaidiem.

Nometnes otrajā un trešajā dienā bērni piedalījās dažādās izglītojošās spēlēs un rotaļās, radošās darbnīcās, dažādas sporta aktivitātēs. Atraktīvi ar fiziskajām aktivitātēm un radošiem uzdevumiem veica trasi “Ūsiņa” teritorijā.

Nometnes noslēgumā bērniem bija ballīte ar lielajiem burbuļiem un jautrām rotaļām.

Bērni un vecāki saka paldies par jauko vasaras noslēgumu!

No visa biedrības “Ūsiņš” kolektīva sakām paldies par iespēju rīkot šādu nometni!
 

 

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/015 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejamības uzlabošanas pasākumi Jēkabpils novada pašvaldībā” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.