biedrība Jēkabpils novads NVO
izsole

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” 2022.gada nogalē kopā ar Islandes nevaldības organizāciju Landsbyggðin lifi“ organizē digitālo izsoli. Izsolītas tiks lietas „ar stāstu“ – tās gatavojuši īpaši cilvēki, kā arī lietas, kuras radījuši NVO dalībnieki.

Piedalīties digitālajā izsolē varēs ne tikai islandieši. Pieteikties aicināts arī ikviens Latvijas un citu valstu iedzīvotājs, nosūtot e-pastu vidusdaugavasnvo@inbox.lv . Tāpat klātienē vērot digitālās izsoles norisi tiks aicināti izsolāmo darbu autori, reģionālo mediju pārstāvji un „Vidusdaugavas NVO centrs“ dalībnieki. Arī dalībai klātienē ir jāpiesakās norādītajā e-pastā.

Kad? 26.novembris plkst.12:00 (pēc Latvijas laika).

Klātiene kur? Vidusdaugavas NVO centrs struktūrvienība SR Dienas centrs „Kopā būt“ Brīvības iela 258A, Jēkabpils.

Kā pieteikties? Rakstot e-pastā vidusdaugavasnvo@inbox.lv līdz 25.novembrim (ieskaitot).

Kas vēl man jāzina? Izsole notiks angļu valodā. Izsolītas tiks 20 lietas, ko darinājuši īpaši cilvēki vai NVO. 10% no izsoles ienākumiem tiks novirzīti Ilzu baznīcas ārdurvju atjaunošanai.

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” ar Islandes nevaldības organizāciju “Landsbyggðin lifi“ sadarbību uzsāka pērn, „iepazīstoties“ Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta pieteikuma sagatavošanas laikā. Projekts tika atbalstīts, uzsākām tā realizēšanu – abi partneri ir dalījušies dažāda veida pieredzē, apciemojot viens otru arī klātienē, par ko var plašāk lasīt biedrības mājaslapā www.vidusdaugavasnvo.lv sadaļā „Projekti“. Abas biedrības pēc uzbūves un darbības veida ir līdzīgas, jo apvieno dažādas mazākas NVO, aktīvus iedzīvotājus, uzņēmējus. 2022.gadā biedrības parakstīja ilgtermiņa sadarbības līgumu, paredzot sadarboties arī pēc projekta dažādu sociāli nozīmīgu procesu uzlabošanā – cik tas ir iespējami katras organizācijas spēkos, kā arī katru gadu organizējot vismaz vienu kopīgu pasākumu. Digitālā izsole ir pirmais, ko sagatavo un organizē kopā.

Pasākums organizēts Divpusējo sadarbības iniciatīvu konkursa projekta “Divpusējās sadarbības pilotēšana online izsoles organizēšanā, līg.Nr.AIF/2022/BI/07, ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds.

logo