Jēkabpils
Plūdi Daugavā pie Jēkabpils tilta

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji no applūdušās teritorijas Daugavas ielā Jēkabpilī izglāba un drošībā nogādāja trīs cilvēkus. Apsekojot vairākas dzīvojamās mājas Pļaviņu ielā, cilvēki atteicās evakuēties, neskatoties uz pastāvošo bīstamību. Šorīt kopā ar Valsts policijas darbiniekiem no applūdušas mājas Mežrūpnieku ielā Jēkabpilī izglābti pieci cilvēki un vēl divi evakuējās pašu spēkiem.
Pēcpusdienā un vakarā nepārtraukti tika nodrošināta VUGD amatpersonu dežūra bīstamākajā vietā pie dambja Pļaviņu ielā, lai nekavējoties varētu reaģēt, ja, pārtrūkstot dambim, situācija pasliktinās. Naktī ugunsdzēsēji glābēji apsekoja Zvejnieku ielu, jo tika saņemta informācija, ka tā applūst. Teritorija tika apsekota un konstatējot, ka ugunsdzēsēju glābēju palīdzība nav nepieciešama, ugunsdzēsēji glābēji šodien turpina dežūru Pļaviņu ielā Jēkabpilī. Pārējie piesaistītie resursi uz izsaukumiem reaģēs no Jēkabpils daļas, kurā izvietosi papildus personāla un tehniskie resursi. Līdzās tam VUGD pārstāvji kopā ar pašvaldību un citiem iesaistītajiem dienestiem turpina nepārtrauktu darbu pie situācijas novērtējuma un nepieciešamo lēmumu un darbību īstenošanas, lai mazinātu plūdu radīto kaitējumu un apdraudējumu.  
Ugunsdzēsēji glābēji aicina cilvēkus ievērot operatīvo dienestu un pašvaldības pārstāvju brīdinājumus un aicinājumu evakuēties. Plūdi ir neparedzama dabas katastrofa, kur situācija var mainīties ļoti strauji, radot tiešus draudus cilvēkiem, kas atrodas plūdu skartajā zonā.