Jēkabpils novads Informācija presei
UZņemēji Rundāles pilī

24.novembrī Rundāles pilī norisinājās konkursa “Gada uzņēmējs Zemgalē 2023” laureātu apbalvošana, kurā tika godināti labākie Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēji.

Uzņēmēju godināšanas pasākumu organizē Zemgales plānošanas reģions, savukārt pašus pretendentus izvirza katra pašvaldība un nominanti tiek iedalīti 3 kategorijās (“Gada jaunais uzņēmējs”; “Gada mazais/mikro uzņēmējs”; “Gada vidējais/lielais uzņēmējs”). Izvirzot pretendentus, katra pašvaldība ievēro noteiktus kritērijus.c.  Pēc visu kritēriju izskatīšanas, 2023. gada Zemgales uzņēmēju atzinības no Jēkabpils novada saņēma trīs uzņēmēji.

Kategorijā “Gada jaunais uzņēmējs” tika sumināti SIA “Botanical shaman” un uzņēmuma īpašnieki Zane un Jānis Miglinieki.

SIA Botanical Shaman īpašnieki un R. Ragainis

Kategorijā “Gada vidējais/ lielais uzņēmējs” balvu saņēma SIA “Easywood”  un valdes loceklis Jurijs Šiļins.

SIA "Easywood" vales loceklis Juris Šiļins ar dzīvesbiedri un Raivis Ragainis

Balvas Rundāles pilī sava novada uzņēmējiem pasniedza Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.  Savukārt kategorijā “Gada mazais/ mikro uzņēmējs” balva tika piešķirta SIA “Kapačmuiža”, īpašnieks Jānis Kapačs. Tā kā neparedzētu apstākļu dēl uzņēmējs pasākumā nevarēja piedalīties, balvu domes priekšsēdētājs nogādāja SIA “Kapačmuiža” pēc apbalvošanas pasākuma.

 Raivis Ragainis un SIA Kapačmuiža īpašnieks Jānis Kapačs

Par iegūto titulu visi laureāti saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, Atzinības rakstu un naudas balvu 500 eiro apmērā. Domes priekšsēdētājs R. Ragainis pateicās uzņēmējiem par viņu ieguldīto darbu un neatlaidību, kā arī vēlēja veiksmi turpinot iesākto ceļu un augt, attīstīties tālāk.

Konkursa “Gada uzņēmējs Zemgalē 2023” laureātu godināšana ir jau par tradīciju kļuvis pasākums, kas novembra izskaņā pulcē uzņēmējus no 6 pašvaldībām. Ik gadu starp nominētajiem titula ieguvējiem ir gan Zemgalē pazīstami lauksaimnieki, dārzkopji, puķkopji, būvmateriālu un pārtikas rūpniecības, tūrisma un viesmīlības pārstāvji, gan ēdināšanas un citu pakalpojumu sniedzēji.

 

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa