Pielikums

Jēkabpils novada domes

26.05.2022. lēmumam Nr.455

(protokols Nr.11, 58.§)

“Pielikums

Jēkabpils novada domes

24.03.2022. lēmumam Nr.190

(protokols Nr.6, 9.§)

Jēkabpils novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Aprūpes mājās pakalpojums1:

1.1.

Pirmais aprūpes līmenis

mēnesis

25,00

0,002

25,00

1.2.

Otrais aprūpes līmenis

mēnesis

50,00

0,002

50,00

1.3.

Trešais aprūpes līmenis

mēnesis

75,00

0,002

75,00

1.4.

Ceturtais aprūpes līmenis

mēnesis

100,00

0,002

100,00

2.

Līdzmaksājums par Drošības pogas pakalpojumu1

mēnesis

5,00

0,002

5,00

3.

Pansijas pakalpojumi pansijā “Mežvijas”:

3.1.

uzturēšanās maksa (bez ēdināšanas)

diennakts

8,96

0,002

8,96

3.2.

ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas)

diena

4,50

0,002

4,50

4.

Grupu mājas pakalpojumi Grupu mājā “SAKA” klientiem ar pašaprūpes spējām, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Jēkabpils novada

diennakts

15,04

0,002

15,04

5.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Rosme” pakalpojumi:

5.1.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Jēkabpils novada:

5.1.1.

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojums (ieskaitot kompleksās pusdienas)

diena

26,60

0,002

26,60

5.1.2.

Specializētās darbnīcas pakalpojums (ieskaitot kompleksās pusdienas)

diena

9,36

0,002

9,36

5.2.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā:

5.2.1.

Kompleksās pusdienas Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma saņēmējiem

diena

1,67

0,002

1,67

5.2.2.

Kompleksās pusdienas specializētās darbnīcas pakalpojuma saņēmējiem

diena

1,67

0,002

1,67

6.

Naktspatversmes pakalpojumi:

6.1.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Jēkabpils novada vai kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija ārpus Jēkabpils novada:

6.1.1.

Naktspatversmes pakalpojums (ieskaitot vakariņas)

nakts

22,74

0,002

22,74

6.1.2.

Brokastis

porcija

1,50

0,002

1,50

6.2.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā vai kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jēkabpils novadā:

6.2.1.

Līdzmaksājums par Naktspatversmes pakalpojumu (ieskaitot vakariņas)1

nakts

1,00

0,002

1,00

6.2.2.

Brokastis

porcija

1,50

0,002

1,50

7.

Krīzes centra pakalpojums Ģimenes atbalsta centrā (Rīgas iela 237, Jēkabpils, Jēkabpils novads) klientiem, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Jēkabpils novada

diennakts

30,27

0,002

30,27

8.

Higiēnas pakalpojumi:

8.1.

Sociālo dzīvokļu (Rīgas iela 237, Jēkabpils, Jēkabpils novads) īrniekiem:

8.1.1.

veļas mazgāšana (līdz 5 kg sausas, sašķirotas veļas) ar īrnieka veļas mazgāšanas līdzekļiem

cikls

1,28

0,27

1,55

8.1.2.

duša pieaugušajiem

reize

0,66

0,14

0,80

8.1.3.

duša bērniem

reize

0,33

0,07

0,40

8.2.

Higiēnas punktā (Brīvības iela 8, Viesīte, Jēkabpils novads):

8.2.1.

veļas mazgāšana trūcīgai mājsaimniecībai sākot ar trešo mazgāšanas ciklu kalendārā mēneša ietvaros (līdz 7 kg sausas, sašķirotas veļas)

cikls

2,00

0,42

2,42

8.2.2.

veļas mazgāšana daudzbērnu ģimenei sākot ar piekto mazgāšanas ciklu kalendārā mēneša ietvaros (līdz 7 kg sausas, sašķirotas veļas)

cikls

2,00

0,42

2,42

8.2.3.

veļas mazgāšana personai ar invaliditāti un valsts vecuma pensijas saņēmējam (līdz 7 kg sausas, sašķirotas veļas)

cikls

2,00

0,42

2,42

8.2.4.

veļas žāvēšana trūcīgai mājsaimniecībai sākot ar trešo žāvēšanas stundu kalendārā mēneša ietvaros

stunda

1,00

0,21

1,21

8.2.5.

veļas žāvēšana daudzbērnu ģimenei sākot ar piekto žāvēšanas stundu kalendārā mēneša ietvaros

stunda

1,00

0,21

1,21

8.2.6.

veļas žāvēšana personai ar invaliditāti un valsts vecuma pensijas saņēmējam

stunda

1,00

0,21

1,21

9.

Mobilā kāpurķēžu pacēlāja izmantošana (ieskaitot pacēlāja piegādāšanu līdz personas dzīvesvietai un atpakaļ)1

reize

5,00

0,003

5,00

 

Piezīmes:

1 Maksu par pakalpojumu neiekasē Jēkabpils novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.20 “Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā” noteiktajos gadījumos.

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu.

3 Pakalpojums tiek sniegts personām ar kustību funkcionāliem traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslos un kuru dzīvesvieta nav aprīkota ar stacionāru pacēlāju vai pandusu atbilstoši Jēkabpils novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā” un tam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu.