Likumi

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Par sociālo drošību

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums

 

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

Ministru kabineta 18.05.2021. noteikumi Nr.316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti"

 

Saistošie noteikumi

Jēkabpils novada domes 13.07.2023. saistošie noteikumi Nr.22 "Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni"

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr.23 "Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā"

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr.24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā"

Jēkabpils novada domes 22.02.2024. saistošie noteikumi Nr.4 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"

Jēkabpils novada domes 23.11.2023. saistošie noteikumi Nr.39 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, aizbildnim un audžuģimenei Jēkabpils novadā"

Jēkabpils novada domes 13.07.2023. saistošie noteikumi Nr.20 "Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā''

Jēkabpils novada domes 25.04.2024. saistošie noteikumi Nr.10 "Kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus"

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr. 27 "Saistošie noteikumi par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti"