Likumi

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Par sociālo drošību

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr.809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"

Saistošie noteikumi

Jēkabpils novada domes 25.11.2021 saistošie noteikumi Nr. 21 "Saistošie noteikumi par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni"

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr.22 "Saistošie noteikumi par mājokļa pabalstu Jēkabpils novada pašvaldībā"

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr.23 "Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā"

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr.24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā"

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr.25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr.26 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā"

Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr.20 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā"

Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr.21 "Kārtība, kādā Jēkabpils novada pašvaldībā organizē darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumus, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus"