Nosaukums, juridiskā adrese

Kontakti

Darbības virziens

Biedrība “Sporta klubs X3M” 

 

 

 

 

“Atvari”, Birži, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5214

29231394

martins.stanka@gmail.com

 

Reālā darbība: Zīriņu ielā 5, Jēkabpils

www.x3m.lv

 

m.   Sporta un veselīga dzīvesveida atbalstīšana;
2. Dažādu sporta veidu popularizēšana;
3. Sporta komandu un individuālu sportistu atbalstīšana.

 

Jēkabpils peintboka un lazertaga klubs. 

 

Sporta klubs X3M, 40008136596 – par uzņēmumu (lursoft.lv)

 

 

Orientēšanās sporta klubs “Sēlijas mežs”

Dolomīts M, Salas pagasts, Jēkabpils novads

osksm@inbox.lv

29429678; 29162633

Orientēšanās sporta veicināšana un attīstība, popularizēšana pieaugušo un bērnu, jauniešu vidū; sadarbošanās ar citu sporta veidu entuziastiem; orientēšanās sporta aktivitāšu materiāli – tehniskās bāzes izveidošana un uzturēšana; piedalīšanās Latvijas Orientēšanās federācijas darbībā; sporta sacensību “Orientieris” u.c.sacensību organizēšana.

 

Sēlijas mežs, Orientēšanās sporta klubs, 40008168816 – uzņēmuma dati (lursoft.lv)

Biedrība “DS EXCELLENCE”

Ābeļu iela 8, Sala, Salas pag., Jēkabpils nov., LV-5230

Tālr.29526116

 

Popularizēt un attīstīt sporta dejas kā sporta veidu un kā bērnu aktīvu brīvā laika pavadīšanas veidu;
Organizēt masu pasākumus bērnu, jauniešu un pieaugušo piesaistīšanai nodarbībām sporta un sadzīves dejās, plaši popularizēt sporta un sadzīves dejas;
Organizēt biedru un citu ieinteresēto personu teorētisko un praktisko apmācību;
Piedalīties valsts sacensībās un starptautiskajos sporta deju festivālos;
Piedalīties starptautiskajās organizācijās, kuru mērķi ir līdzīgi Biedrības mērķiem;
Reklamēt veselīgu dzīves veidu un aktīvu sportu bez vecuma ierobežojuma;
Veidot grupas un sekcijas bez vecuma ierobežojuma;
Organizēt sporta nometnes, sacensības, turnīrus, koncertus, paraugdemonstrējumus un tamlīdzīgi.

 

Biedrība “Esparsete”

Skolas iela 2, Salas, Salas pagasts, Jēkabpils novads

Tālr.29759223; sondrakal@gmail.com

Sociāli aktivizēt lauku iedzīvotājus;
Veicināt lauku sievietes personības attīstību, tās lomu sabiedrībā, darbā un ģimenē;
Veicināt pieaugušo lauku iedzīvotāju izglītību;
Stiprināt ģimenes;
Atbalstīt veselīga dzīvesveida iedibināšanu un aktivitātes;
Celt iedzīvotāju sabiedrisko un politisko aktivitāti;
Meklēt iespējas palīdzēt neaizsargātiem, atkarībās un problēmās iekļuvušiem cilvēkiem;
Sekmēt lauku vides sakopšanu, tūrisma attīstību un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

 

Esparsete, 40008080150 – par uzņēmumu (lursoft.lv)