Nosaukums, juridiskā adrese

Kontakti

Darbības virziens

Biedrība “Selonia velo”

Raiņa 2/4, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Tālr.22336677

E-pasts: info@selonia.lv

1.     Veicināt veselīga dzīvesveida iedzīvotāju aktivitātes Sēlijā-Latvijā.
2. Popularizēt veselīga dzīvesveida aktualitāti Sēlijā-Latvijā.
3. Veicināt aktīvā tūrisma attīstību Sēlijā-Latvijā.
4. Uzsākt un atbalstīt velo un slēpošanas infrastruktūras izveidošanu, attīstīšanu un uzturēšanu Sēlijā-Latvijā.
5. Piedalīties sporta sacensībās un citās aktivitātēs Latvijā-Eiropā.
6. Organizēt sporta sacensības Sēlijā- Latvijā-Eiropā.

Selonia velo, Biedrība, 40008202143 – uzņēmuma dati (lursoft.lv)

 

“Sēļu klubs”

Smilšu iela 26 – 15, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237

 

1.Apvienot Sēlijā, Latvijā un visā pasaulē dzīvojošos Sēlijas atbalstītājus un patriotus, kas jūtas piederīgi Sēlijai un vēlas darboties Sēlijas kultūrvēsturiskā novada labā.
2. Stiprināt un popularizēt senās sēļu cilts vārdu, Sēlijas pagastos, ciemos un pilsētās vairot cilvēku sēlisko pašapziņu un lepnumu par savu novadu.
3.Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu, ceļot godā Sēlijas izcilākās personības un viņu devumu visas Latvijas valsts labā.
4. Darboties Sēlijas novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā, dažāda vecuma, dzimuma, tautības un pārliecības cilvēku izglītošanā un atbalstīšanā viņu garīgās un fiziskās veselības stiprināšanai.

 

Sēļu klubs, 50008220371 – uzņēmuma dati (lursoft.lv)

 

Saukas Dabas Parka Biedrība

Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV-5224

Saglabāt Saukas dabas parka un apkārtējās teritorijas ainavisko vērtību, bvioloģisko daudzveidību un teritorijas kultūrvēsturisko vērtību, vienlaicīgi nodrošinot arī izglītošanas un audzināšanas funkciju izpildi un teritorijas attīstību

 

Saukas Dabas Parka Biedrība, 40008079842 - uzņēmuma dati (lursoft.lv)

 

Biedrība “Ritten”

“Pagastmāja”, Rites pagasts,
Jēkabpils novads, LV – 5228

Telefons: 22010247

Reģ. nr.400081593001

Biedrība “Ritten”  ir dibināta 2010. gada 10. maijā. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: veicināt pagasta iedzīvotāju personības attīstības izaugsmi; prasmju, dzīves un darba pieredzes un tradīciju pārmantošana, kultūrvēsturisko mantojumu apzināšana un pārmantošana; bērnu un jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana; sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, pilsoniskas sabiedrības attīstība, labdarība.

Savu darbību uzsākām iedvesmas vadīti, lai popularizētu sava pagasta kultūrvēsturiskās vietas, palīdzētu sociāli mazaizsargātajām grupām, lai bērni lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku svaigā gaisā. Vasaras periodā tiek rīkotas dažādas sportiskas aktivitātes bērniem un jauniešiem, tiek organizēti pārgājieni, pagasta teritorijas iepazīšanai.

Pašlaik biedrībā darbojas 4 biedri, bet ir vairāki brīvprātīgie, kas atbalsta visos nepieciešamajos pasākumos. Sadarbībā ar Rites pagasta pārvaldi, ik gadu tiek kopts Stupeļu pilskalns ar dižakmeni.