Nosaukums, juridiskā adrese

Kontakti

Darbības virziens

Biedrība “Selonia velo”

Raiņa 2/4, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237

Tālr.22336677

E-pasts: info@selonia.lv

1.     Veicināt veselīga dzīvesveida iedzīvotāju aktivitātes Sēlijā-Latvijā.
2. Popularizēt veselīga dzīvesveida aktualitāti Sēlijā-Latvijā.
3. Veicināt aktīvā tūrisma attīstību Sēlijā-Latvijā.
4. Uzsākt un atbalstīt velo un slēpošanas infrastruktūras izveidošanu, attīstīšanu un uzturēšanu Sēlijā-Latvijā.
5. Piedalīties sporta sacensībās un citās aktivitātēs Latvijā-Eiropā.
6. Organizēt sporta sacensības Sēlijā- Latvijā-Eiropā.

Selonia velo, Biedrība, 40008202143 – uzņēmuma dati (lursoft.lv)

 

“Sēlu klubs”


Smilšu iela 26 – 15, Viesīte, Jēkabpils nov., LV-5237

 

1.Apvienot Sēlijā, Latvijā un visā pasaulē dzīvojošos Sēlijas atbalstītājus un patriotus, kas jūtas piederīgi Sēlijai un vēlas darboties Sēlijas kultūrvēsturiskā novada labā.
2. Stiprināt un popularizēt senās sēļu cilts vārdu, Sēlijas pagastos, ciemos un pilsētās vairot cilvēku sēlisko pašapziņu un lepnumu par savu novadu.
3.Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu, ceļot godā Sēlijas izcilākās personības un viņu devumu visas Latvijas valsts labā.
4. Darboties Sēlijas novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā, dažāda vecuma, dzimuma, tautības un pārliecības cilvēku izglītošanā un atbalstīšanā viņu garīgās un fiziskās veselības stiprināšanai.

 

Sēļu klubs, 50008220371 – uzņēmuma dati (lursoft.lv)

 

Saukas Dabas Parka Biedrība

Lone, Saukas pag., Viesītes nov., LV-5224

Saglabāt Saukas dabas parka un apkārtējās teritorijas ainavisko vērtību, bvioloģisko daudzveidību un teritorijas kultūrvēsturisko vērtību, vienlaicīgi nodrošinot arī izglītošanas un audzināšanas funkciju izpildi un teritorijas attīstību

 

Saukas Dabas Parka Biedrība, 40008079842 - uzņēmuma dati (lursoft.lv)