Pabalsts absolvējot vispārējās izglītības iestādi

Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgai mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri absolvē Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 9. un 12. klasi.

Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no Ministru kabineta 9. un 12. klašu izglītojamajiem noteiktā mācību gada ilguma beigām.

Pabalsta apmērs ir 50 euro.

 

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

 

Jēkabpils novada domes 22.02.2024. saistošie noteikumi Nr.4 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"