Pabalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai

Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgai un maznodrošinātai personai, valsts vecuma pensijas saņēmējam un personai ar invaliditāti, ja tā saņem publiskās pirts, dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumu.

Pabalstu var pieprasīt vienu reizi ceturksnī.

Pabalsta saņemšanai, sociālajā dienestā reizē ar iesniegumam jāiesniedz izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros norādīts personas kods un saņemtā pakalpojuma nosaukums.par publiskās pirts, dušas, veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas pakalpojumu izmantošanu, par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem.

Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus:

  • 200 euro trūcīgai personai;
  • 100 euro maznodrošinātai personai, valsts vecuma pensijas saņēmējam un personai ar invaliditāti.

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

 

Jēkabpils novada domes 22.02.2024. saistošie noteikumi Nr.4 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"